Mahad Yussuf

Mahad Yussuf

Byrådsmedlem
Aarhus Kommune
Jeg har en vision om et Aarhus, hvor vi tager fælles socialt ansvar, giver plads til forskellighed, skaber gode vækstbetingelser og har et globalt udsyn.
Mahad Yussuf

Mine mærkesager

Jeg har en vision om et Aarhus , hvor vi tager fælles socialt ansvar, giver plads til forskellighed, skaber gode vækstbetingelser og har et globalt udsyn.

Jeg vil arbejde for at den grønne omstilling i Aarhus kommer op i højere gear end det er tilfældet i dag, hvis vi skal være CO2-neutral inden 2030, og det kræver at både borgere og politikere trækker i samme retning. Vi skal tænke bæredygtigt i alt hvad vi foretager os, da det er den eneste måde vi kan nå vores mål. En af de største mærkesager for mig er byudvikling. Vi skal byudvikle med omtanke og i samarbejde med borgerne. For mig er det afgørende at borgerne inddrages langt tidligere i processen, når der byudvikles i deres område.

Derudover er det afgørende at foreningslivet i Aarhus har gode faciliteter, som skal være med til at skabe nye fællesskaber. Coronakrisen har forstærket den stigende mistrivsel blandt børn og unge. Det er noget jeg vil arbejde benhårdt for at vende udviklingen. Som formand for Udvalget for mindre psykisk sårbarhed, har vi leveret en række konkrete initiativer der skal forebygge mistrivsel blandt børn og unge. Det er noget jeg blev ved med prioritere højt .

Jeg er også stærkt optaget at skabe et retfærdigt og inkluderende Aarhus for vores medborgere med minoritetsbaggrund. Jeg vil arbejde for at skabe et samfund, hvor ens etnicitet eller navn ikke står vejen for at opnå sin drøm - hvad enten det gælder uddannelse eller arbejdsmarkedet.

Lidt om mig

Da jeg kom til Danmark som 7 år oplevede jeg første gang hvad et stærkt fællesskab kan. Der gik ikke længe før jeg blev en del af foreningslivet og fandt et stærkt fællesskab og sammenhold med ildsjæle. Foreningslivet er en af de kulturelle værdier, der er 'særlig dansk' og det skabte fundamentet for en barndom og ungdomsliv.

Jeg er derfor dybt optaget at skabe gode vilkår for foreningslivet, som er rygraden af vores samfund. Det har også været et af min fokusområder som medlem af kulturudvalget.

Herudover er jeg stærkt engageret i den grønne omstilling og jeg har vision om at Aarhus skal være foregangsby når det handler den grønne omstilling, hvor vi skaber bæredygtige løsninger, både når det gælder klimaet, men socialt bæredygtigt løsninger.

  • Født 1978
  • Uddannet i Cand.soc og MA i udviklingsstudier med speciale i migrationsstudier fra Aalborg Universitet
  • Opvokset i Højbjerg - Aarhus

Andet

Blev valgt til Aarhus byråd i 2017 og kandidat til kommunalvalget

  • Medlem af Kulturudvalget siden 2018
  • Medlem af økonomiudvalget siden 2018
  • Medlem af Folkeoplysningsudvalget siden 2018
  • Medlem af Handicaprådet siden 2018
  • Formand for Udvalget for mindre psykisk sårbarhed
  • Formand for Udvalget for 360-graders ansvarlighed
  • Medlem af Forretningsudvalget i IFFD