Melissa Gilroy

Byrådsmedlem
Fanø Kommune

41 år, mor til tre (0, 2 og 4 år) og har sammen med Mads boet på Fanø siden 2016. Her skal vores børn vokse op, og her ønsker vi at blive gamle. Jeg er opvokset i Oksbøl og har senest boet i Esbjerg, hvor jeg også har været lokalpolitisk aktiv. Her er jeg uddannet i folkesundhedsvidenskab og således udstyret med bred viden indenfor fx sundhedsøkonomi, ledelse, arbejdsmiljø og kommunikation. Dertil har jeg en bred praktisk erfaring, bl.a. med børn/voksne på normal- og specialområdet, udsatte unge, undervisning i bl.a. folkeskolen samt med plejeområdet. På Fanø er jeg som formand optaget af arbejdet med forældrebestyrelsen i mine børns istitution, Odden, samt fodbold, gymnastik og legestue i kirken.

Jeg stiller op til KV21, fordi jeg gerne vil være med til at sikre Fanø en god fremtid som selvstændig kommune med et velfungerende byråd, der har en tæt kontakt og godt samarbejde med forvaltning og resterende borgere"

Jeg stiller op til RV21, fordi jeg også brænder for Regionens arbejde. Jeg har nogle mærkesager som har fulgt mig i mange år, og jeg vil gerne være med til at kæmpe for disse sager. Dertil stiller jeg op, fordi det er vigtigt at de små samfund, som Fanø, har en stemme blandt alle de store , som helt sikkert vil være repræsenteret.

Fanø

Min vision for Fanø er et stærkt samfund, som bevarer selvstændigheden, fordi vi løfter i flok, hvor man i byrådet har et godt, respektfuldt og konstruktivt samarbejde med hinanden, forvaltningen og øens resterende borgere; privatpersoner såvel som erhverv, foreninger mv. og hvor det er fantastisk at bo uanset alder samt et Fanø, der helt naturligt tænker grøn omstilling ind på alle områder"

Børn, Unge og Familie

Jeg er meget optaget af dette relative store område. Det er vigtigt, at der er gode brugbare og alsidige tilbud indenfor dagpasing mv. samt sammenhæng mellem dagpasning, skole, sfo/klub mv. og ungdomslivet. Dertil er det vigtigt at tage hånd om, inddrage og oplyse hele familien, således det aldrig kun er et barn, en ung, en forælder, andet familiemedlem, man har fokus på inden for et givet område

Ældre og Plejekrævende

Jeg har en stor passion for hele dette område. Det er her, jeg både erfarings-, uddannelses- og passionmæssigt kan yde mit aller ypperste. Det er vigtigt for mig, at plejekrævende får den hjælp og omsorg mv., de har brug for og fortjener. Dertil er der en række ældre, som ikke er plejekrævende. Her skal vi tilpasse forebyggelsesindsatsen, således de kan klare sig selv længst muligt, det gælder også psykiske og sociale hensyn.

Sundheds- og Socialområdet

Som de to ovenstående områder, brænder jeg også for sundheds- og socialområdet. Det hænger i mange henseender sammen med ovenstående områder. Jeg vil gerne sikre livskvaliteten på Fanø uanset alder, udvikling og indkomst. Det er vigtigt, at man behandler borgere som ligeværdige mennesker. Derfor er information, kommunikation og samarbejde meget vigtigt. Det må ikke være et "os" og "dem" system

Region Syddanmark

Min vision for Regionen er, at vi får taget hul på udfordringen med sundhedspersonale og bruger indragelse af dem ift hvordan, vi løser det. Det vil være en lang process og derfor vigtigt, vi i Regionen samarbejder godt og arbejder konstruktivt mod målet i løbet af mere end de næste fire år.
Dertil drømmer jeg om, at psykiske lidelser og sundhed samt forebyggelse kommer på niveau med somatiske og ses som et samlet hele ift til sundhed, at pårørende, når de er der, inddrages ift til den enkelte borger. At vi får bedre kontakt til udsatte borgere, således deres sundhed også prioriterets og forbedres
Ikke mindst er min vision at Regionen får et langt større og bedre samarbejde med kommunerne og over regionsgrænserne. Det skal ikke være postnummeret, der afgør, hvorvidt man som borger får den rette behandling, det rette tilbud mv.

Psykiatrien

Jeg er meget optaget af psykisk sundhed. Jeg har haft psykiske lidelser inde på livet i flere henseender og ser, hvordan dette område konstant forsømmes og sakker bagud. Det koster mange penge og mennskeliv, både ift de lidende, pårørende og ansatte. Vi skal finde løsninger, således de mennesker, der lider, får den rette hjælp, så pårørende får hjælp og også bliver hørt samt at ansatte trives

Strukturen i sundhedsvæsnet

Selve strukturen og ressourcefordeling ift driften af sygehuse mv. interesserer mig i høj grad. Giver det mening eller skal man indtænke ny struktur, arbejdsgang mv. Er der muligheder for at gøre noget nyt og kan borgerinddragelse bruges i den sammenhæng. Ligger der mon gode idéer og udviklede planer i en skuffe et sted og ser aldrig dagens lys?
Især mener jeg, udfordringen med sundhedspersonale står først for, for nutiden og fremtidens skyld.

Om mig

Jeg går altid meget passioneret ind i det, jeg sætter mig for.

Udover politik er jeg optaget af dans, musik, sang og teater; er bl.a tit at finde på scenen fx på Tobakken i Esbjerg med Showkoret og i Varde Sommerspil. Altså fylder kulturen en stor del af mit liv, og er også noget, jeg finder, er et vigtigt element for et sundt og helt samfund.

Jeg lever "det glade kernefamilieliv" nu med kæreste, hus og tre børn, men er stort set vokset op alene med min mor i en almennytttig lejebolig. Min far døde af kræft, da jeg var 8 år. Alligevel husker og anser jeg min barndom som god. Jeg havde en god og på trods af omstændighederne en ressourcestærk mor, men da jeg blev sen teenager ramte sorgen over min fars død mig for alvor (igen). Det var bare for sent, der var stort set intet hjælp at hente og ingen så det før, det var ret alvorligt. Bl.a. derfor men ikke alene pga. min egen historie, fylder psykisk sundhed og vigtigheden og sammenhængen med somatikken meget for mig

 • 2021 - Tredje barn
 • 2021 - Medlem af lokalpolitisk bestyrelse
 • 2019 - Andet barn
 • 2015 - 2019 - Underviser i udskolingen
 • 2017 - Første barn
 • 2014 - Sundhedsvejleder og Socialtfagligt ansat ved bosted for unge hjemløse
 • 2014 - Kandidat i Folkesundhedsvidenskab, SDU - Esbjerg
 • 2012 - 2013 Underviser ved Adgangskursus - AAU
 • 2006 - Bachelor i Folkesundhedvidenskab - SDU - Esbjerg
 • 2006 - 2008 - Medlem af lokalpolitisk bestyrelse
 • 2004 - 2017 - Respirationshjælper
 • 2002 - 2003 - Personlig hjælper og træner for multihandicappet pige
 • 2001 - Assistent i Steiner børnehave og vuggestue, samt ung pige i hus i Norge
 • 2001 - Langt ophold på Ærø Folkehøjskole for Musik, Sang og Teater
 • 1999 - Au pair i London
 • 1999 - Matematisk Studentereksamen, Varde Gymnasium
 • 1996 - Afsluttede folkeskolen, Blåvandshuk Skole, Oksbøl