Merete Them Kjølholm

Merete Them Kjølholm

Byrådsmedlem
Allerød Kommune
Politisk brænder jeg for at skabe sammenhæng mellem politiske beslutninger og langsigtede strategiske mål for et godt liv og en bæredygtigt fremtid. FNs Verdensmål skal hjælpe os med at se på tværs og tænke nyt.
Merete Them Kjølholm

Mine mærkesager

En grønnere fremtid

Klimakrisen er vores tids største udfordring. Derfor skal der sættes turbo på den grønne omstilling - også i Allerød. Vores natur-, miljø- og klimapolitik samt klimaplan skal konkretiseres og omsættes til handleplaner, så vi når målet som CO2-neutral kommune senest i 2050.

Vi skal øge vores fokus på biodiversitet, og vi skal i endnu højere grad understøtte natur-, miljø- og klimabevidstheden hos borgere, børn som ældre, og virksomheder.

Friere børn

Vi skal investere i fremtiden - vores børn og unge. Vi skal styrke de fællesskaber, der øger børn og unges læring og trivsel. Vi skal videreudvikle fremtidens folkeskole, den åbne skole, hvor flere børn trives, og hvor de får den grundlæggende faglige ballast, de får brug for senere i livet.

En skole for alle, der giver muligheder for den enkelte, og dermed skaber frihed. Færre krav og mere tillid til, at lærere, pædagoger og ledere i skolen, er de bedste til at indrette en skoledag, der er til størst mulig gavn for børnene.

Stærkere fællesskaber

Vi skal styrke fællesskaber, som skaber trivsel og læring for alle aldre og alle mennesker ikke også mindst sårbare og ældre medborgere. Vi skal øge samarbejdet mellem foreningslivet og vores biblioteker, daginstitutioner, skoler, plejehjem mm. Politikken for kultur, idræt og fritid skal implementeres, og derigennem skabe muligheder for at tænke og agere tværgående.

Politikken skal understøttes af en langsigtet strategi for udvikling af vores faciliteter. Fællesskaber forpligter, og derfor skal vi styrke borgerinddragelsen og tænke nye måder at inddrage på.

Bæredygtig vækst

Allerød skal fortsat være en kommune i vækst og udvikling. Vi skal skabe bæredygtige boformer, der styrker fællesskabet og sikre en blandet boligmasse, med plads til hele livet og til alle priser. Vi skal have attraktive arbejdspladser, så vi også i fremtiden kan skaffe uddannet arbejdskraft til eksempelvis plejehjem, daginstitutioner og skoler.

Vi skal have et aktivt samarbejde med erhvervslivet, der både fastholder og gør det attraktivt for nye virksomheder at etablere sig i Allerød. De økonomiske ressourcer skal udnyttes, så vi får mest muligt for pengene.

Om mig

Jeg blev i 2017 valgt ind i Allerød Byråd for Radikale Venstre. Jeg er formand for Kultur- og Idrætsudvalget samt medlem af Økonomiudvalget. Jeg er tidligere Formand for opgaveudvalget om FNs verdensmål. Endvidere sidder jeg i Rådet for Bæredygtig Udvikling (Næstformand), Den grønne guide, Fritidsnævnet, Byforum og Team Allerød.

Jeg er 49 år, opvokset og bor i Lillerød, gift og mor til to børn på 9 og 13 år. Jeg er uddannet civilingeniør og har derudover også en bachelor i økonomi (polit.)

2020 - nu
NU
Formand for Kultur- og Idrætsudvalget
Fritidsnævnet
Byforum
Team Allerød
2019 - nu
NU
Chefkonsulent og leder hos Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse
2018 - nu
NU
Allerød Byråd
Økonomiudvalget
Næstformand for Rådet for Bæredygtig Udvikling
Den Grønne Guide
2018 - 2020
Næstformand for Kultur- og Idrætsudvalget
Taksationskommissionen
Beredskabskommissionen
2018 - 2019
Formand for Udvalg om FNs verdensmål (§ 17 stk. 4)
2007 - 2020
Bestyrelsesmedlem og kasserer hos Ingeniører Uden Grænser (NGO)
2007 - 2019
Specialkonsulent hos Beredskabsstyrelsen
2003 - 2007
Vand- og spildevandsbranchen
2000 - 2003
Landbrugsbranchen i Australien