Metin Lindved Aydin

Metin Lindved Aydin

Byrådsmedlem
Aarhus Kommune

Jeg drømmer om en kommune, hvor vi bygger huse og skaber bymiljøer, som vi kan være stolte af. Også om 100 år. Jeg drømmer om helhedsorienteret byudvikling hvor der planlægges for nye boligområder der også levner plads til billige lejeboliger og ældreboliger, og ikke kun parcel- og rækkehus udstykninger. Samt institutioner, idrætsfaciliteter og de grønne områder der medvirker til at gøre et boligområde attraktivt at leve i, i takt med at boligområderne bliver til. Jeg drømmer, at Aarhus Kommune bliver en grøn kommune. Der skal være naturområder, grønne oaser i byerne og langs vejene men også i højden. Det kan være byhaver på tagene, grønt op af murene. Det vil være godt for mennesker, miljø og biodiversiteten.

Jeg drømmer om en kommune, hvor der er gode muligheder for at starte og drive virksomhed. Det er nødvendigt, at erhvervslivet i kommunen trives, fordi det skaber arbejdspladser, vækst og ikke mindst det skattegrundlag, som er nødvendigt for at kommunens tilbud til børn, de ældre, de udsatte, til vejene, til grønne områder osv. kan finansieres.

Jeg drømmer om et kommunalt skoletilbud, som har rammerne til at gøre vores fremtid - børnene - klar på livet. Det skal være plads til både uddannelse og dannelse. Jeg vil konkret arbejde for, at antallet af elever i klasserne bliver sat ned, så lærerne har bedre vilkår for at undervise, lære fra sig og sikre trivslen. Derudover så vil jeg gerne, at begrebet ikke-uddannelsesparat udfases - det er stigmatiserende for det unge mennesker og der findes bedre veje. Vi skal gøre op med udtrykket og undlade at dele hele årgange op i de facto A- og B-hold. I stedet skal vi primært fokusere på de elever, som mangler de nødvendige faglige, personlige og sociale ressourcer og forudsætninger for at kunne gennemføre en uddannelse og sætte ind med mere af den individuelle vejledning og støtte, som kan gøre eleven i stand til at gennemføre en uddannelse.

1/0

Mine mærkesager

Iværksætteri og erhverv

Vi hælder penge ud ad vinduet, når vi bremser iværksætteri og erhvervsliv. Det skal være ukompliceret at drive forretning, så gode ideer ikke bliver tabt på gulvet. Det skal vi understøtte i kommunen.

Medborgerskab

Deltagelse i demokratiet er lig med tillid til fællesskabet, og kun med tillid til hinanden og samfundet kan vi udvikle fællesskabet. Alle har kompetencer og rettigheder, der i praksis giver mulighed for ansvar, deltagelse og medbestemmelse i lokale, nationale og globale fællesskaber. Jeg ser det derfor som en vigtig opgave, at vi får styrket medborgerskabet.

Byudvikling og miljø

Vi skal sikre en bæredygtig udvikling i hele kommunen, hvor god og fornuftig infrastruktur, byplanlægning, arkitektur, udbuddet af boliger og offentlige tilbud sammensættes under hensyntagen til miljøet. Et bæredygtigt miljø er en grundforudsætning for din, min og vores børns eksistens. For det vi beslutter nu, har stor betydning på langt sigt. Det er vigtigt med handling nu.

1/0

Alle er en værdi for samfundet og aldrig en byrde

Vi befinder os i en tid hvor enkle udsagn præsenteres som løsninger på komplicerede problemstillinger, og hvor ansvaret for nogle af vores fælles udfordringer unuanceret placeres hos enten mindre privilegerede befolkningsgrupper eller politiske modstandere. Det er en tid hvor store partier sejler inde omkring midten af vælgerhavet uden en egentlig ideologi i sejlene, men alene strategier for at bevare magten ved hjælp af symbolpolitik og spin.

Det Radikale Venstre er en ø af fornuft, hvor det vi siger også er det vi mener, og hvor gensidig respekt, ærlighed og samarbejde baner vejen fremad. Ligeværd og retsstatslige principper, økonomisk ansvarlighed og vores klima er værd at tage kampe for og dermed sikre, at alle får lige muligheder for, at leve meningsfulde og gode liv. Jeg stiller op til byrådet i Aarhus ud fra tankegangen om, at vi alle er en værdi for samfundet og aldrig en byrde.

Om mig

Jeg er født i 1972 og opvokset i en blandet familie, med en far der indvandrede fra Tyrkiet for 50 år siden, og en etnisk dansk mor født og opvokset på et lille midtjysk husmandssted. Det har givet mig anledning til at stille mange spørgsmål til livet, sociale normer og kulturelle konventioner. Men mest af alt har det givet mig stor respekt og forståelse for andre mennesker. Jeg bor i Højbjerg med min ægtefælle og vores tre børn.

Jeg er uddannet akademisk arkitekt og har drevet selvstændig virksomhed siden 2002. Som udpræget ildsjæl, idræts- og foreningsmand, har jeg gennem mange år været lokalt engageret og medvirket i oprettelsen og udviklingen af flere idræts- og interesseforeninger.

2020 nu
NU
Partner i Højbjerg Arkitekt og Ingeniørkontor ApS
2018 nu
Partner i Saralyst Ejendomsudvikling A/S
2014-2020
Indehaver og direktør i Højbjerg Arkitekt og Ingeniørkontor ApS
2010-2014
Partner og direktør i Johannsen Arkitekter ApS
2006-2010
Indehaver af Metin Aydin Arkitektfirma
2005-2006
Arkitekt ved Kamp Arkitekter ApS
2003-2005
Arkitekt ved Jørgen B. Johansen Arkitekter
2002-2003
Arkitekt ved Søgaard & Hansen Arkitekt og Ingeniørfirma A/S

Tillidshverv m.v.:
2020 – nu: Byrådskandidat i Aarhus for Radikale Venstre
2018 – nu: Medlem af forretningsudvalget for Holme-Højbjerg-Skåde Fællesråd
2020 - nu: Formand i foreningen Hørhaven skal være vild nu
2017 – nu: Formand i NGO’en Egenvirksomhed.NU
2011 – nu: Formand i Aarhus Syd Taekwondo Klub
2013 – nu: Formand i Vejforeningen Castenschioldsvej
2015 – nu: Medlem af Styregruppen for LYS1 idræts- og kulturhus
2011-2017: Medlem af skolebestyrelsen for Kragelundskolen
2019 -2020: Medlem af SFO-bestyrelsen for Kragelundskolen
2004 – 2010: Medlem af bestyrelsen for Tranbjerg Fællesråd
2002 - 2006: Formand for Forening for Moské og Islamisk Center

Uddannelse:
1997-2002: Uddannet akademisk arkitekt Cand. Arch., Aarhus School of Architecture
1995: Civil værnepligt
1993: Datamatikstudium, Vejle Handelsskole
1992: Matematisk fysisk student ved Rødkilde Amtsgymnasium, Vejle