Morten Helveg Petersen, medlem af Europa-Parlamentet for Radikale Venstre

Morten Helveg Petersen

Medlem af Europa-Parlamentet
Udvalget om industri, forskning og energi, udvalget om borgernes rettigheder og retlige og indre anliggender (stedfortræder)