Morten Helveg Petersen, medlem af Europa-Parlamentet for Radikale Venstre

Morten Helveg Petersen

Medlem af Europa-Parlamentet
Udvalget om industri, forskning og energi, udvalget om borgernes rettigheder og retlige og indre anliggender (stedfortræder)

Et grønt Europa

Når EU stiller krav, definerer standarder og viser vejen, følger resten af verden trop. Derfor er den globale klimakamp helt afhængig af Europa, fordi vi har både viden, teknologi, historik og vilje til at gennemføre den grønne omstilling i det nødvendige tempo. Du kan læse meget mere om mit syn på europæisk energipolitik i min bog 'I Bruxelles kan ingen høre dig skrige', som kan downloades her på siden som PDF-fil eller ebogs-fil. Alternativt kan du bestille et gratis, trykt eksemplar hos Forlaget Pressto (dog betaling for porto).

Et frit Europa

Demokratiet er ikke nogen selvfølge. Selv om verdens liberale demokratier er genstand for beundring, er alle verdens lande ikke demokratiske af den grund. Også inden for Europa er demokratiet under pres forskellige steder. Fra Europa-Parlamentets borgerrettighedsudvalg arbejder jeg for demokrati, retsstat og frihed for alle uanset køn, tro, etnicitet og seksuel overbevisning. Vi skal passe, pleje og beskytte de demokratiske principper inden for Europa - og promovere dem i resten af verden.

Et stærkt Europa

Verden er under hastig forandring. Nye stormagter, der ikke som tidligere er fundereret på demokratiske værdier, vokser frem, og det skubber til magtbalancen i verden. Europa er en garant for de demokratiske værdier og standarder, som jeg mener alle mennesker i verden bør have adgang til. Derfor er der brug for et stærkt og sammenhængende Europa, som kan skubbe udviklingen i den rigtige, humanistiske retning i det globale magtspil. 

EU vedtager ny strategi for havvind