Pia Elberg

Pia Elberg

Byrådsmedlem
Rebild Kommune

Jeg drømmer om et samfund, hvor respekt for medmennesker og naturen har højeste prioritet. Hvor alle tager ansvar for flere end sig selv og sine nærmeste. Hvor dem, der er valgt til at forvalte vores fælles skattekroner, lytter til og går i dialog med både eksperter og medborgere inden de træffer beslutninger. Hvor alle har fokus på at sikre bedst mulige levevilkår for de kommende generationer.

Jeg har engageret mig i kommunalpolitik for at byde ind med den erfaring og viden jeg har fra frivilligt bestyrelsesarbejde i kommunen og fra min tidligere ansættelse på Aalborg Universitet. Som selvstændig konsulent inden for sundheds-it og med voksne børn kan jeg investere den nødvendige tid i at lave det forarbejde, som er afgørende for at demokratiet virker, men som ikke kan ses i dagsordenerne og medierne. Politik handler for mig om dialog for at opnå viden og bred konsensus om løsninger på fælles problemer og visioner. Borgerne skal opleve kommunen som medspiller – ikke modspiller.

Jeg er gået ind i politik for at bidrage til større mangfoldighed i kommunalbestyrelsen og for at påvirke vanetænkningen. Der er brug for nye metoder for at opnå den forandring, som kan give demokratiet og klimaet bedre vilkår til gavn for menneskers trivsel. Jeg stiller de kritiske spørgsmål og bidrager til at skabe kompromisser i respekt for alle borgere.

Mine mærkesager

Bæredygtighed i alle beslutninger. Børn og Unge. Borgerinddragelse. Bredt samarbejde. Vi har alle ansvaret for at overdrage et samfund og en jordklode i bedre tilstand til vores børn og børnebørn. I dag fylder kortsigtede økonomiske perspektiver for meget i kommunalpolitik. Der er brug for at synliggøre og inddrage både sociale, miljømæssige og økonomiske konsekvenser af beslutninger på både kort (4 år) og langt sigt (10, 20, 50 og 100 år) i alle indstillinger til politiske beslutninger – og i den måde vi servicerer kommunens borgere på, når de har brug for hjælp.

2019 - nu
NU
Selvstændig konsulent inden for sundhedsinformatik
2018 - nu
Medlem af kommunalbestyrelsen i Rebild Kommune, herunder medlem af Arbejdsmarkedsudvalget (3 år) og Børn og Familie-udvalget (1 år)
2005 - nu
Blenstrup Gymnastik Forening – Instruktør og medlem af bestyrelsen
2006 - 2018
Medlem af bestyrelsen for dagtilbud og skoler igennem 3 valgperioder og 3 fusioner. De sidste 4 år som formand
1994 - 2019
Aalborg Universitet, TEK og SUND, undervisning, administration og forskning
1994
Civilingeniør i Systemkonstruktion med speciale i medikoteknik, Aalborg Universitet