Pia Elberg

Pia Elberg

Folketingskandidat i Nordjyllands Storkreds
Byrådsmedlem i Rebild Kommune, Kommuneformand

Jeg drømmer om et samfund, hvor respekt for medmennesker og naturen har højeste prioritet. Hvor alle tager ansvar for flere end sig selv og sine nærmeste. Hvor dem, der er valgt til at forvalte vores fælles skattekroner, lytter til og går i dialog med både eksperter og medborgere inden de træffer beslutninger. Hvor alle har fokus på at sikre bedst mulige levevilkår for de kommende generationer.

Jeg er gået ind i politik for at bidrage til større mangfoldighed og for at påvirke vanetænkningen. Der er brug for nye metoder for at opnå den forandring, som kan give demokratiet og klimaet bedre vilkår til gavn for menneskers trivsel. Jeg stiller de kritiske spørgsmål og bidrager til at skabe kompromisser i respekt for alle medborgere. Mit udgangspunkt er radikale venstres værdier og politik.

Jeg stiller op til folketinget for at bidrage til at gøre opmærksom på, at der er brug for tættere samarbejde mellem politikere i kommuner, regioner og på Christiansborg. Klima, Trivsel og Sundhed er alle eksempler på komplekse problemer, som kræver nytænkning og nye måder at samarbejde på mellem stat, regioner og kommuner for at finde langsigtede, holdbare måder at løse problemerne på.

Mine mærkesager

Bæredygtighed i alle beslutninger. Børn og Unge. Borgerinddragelse. Bredt samarbejde. Vi har alle ansvaret for at overdrage et samfund og en jordklode i bedre tilstand til vores børn og børnebørn. Der er brug for at synliggøre og inddrage både sociale, miljømæssige og økonomiske konsekvenser af beslutninger på både kort (4 år) og langt sigt (10, 20, 50 og 100 år) i alle indstillinger til politiske beslutninger – og at være åben om usikkerhederne i beslutningerne. I dag fylder kortsigtede løsninger og medieopmærksomhed for meget i politik. Det er politikeres opgave at turde gå forrest for at ændre det - fordi vælgere har givet politikere ansvaret for at sætte retning for vores fælles fremtid.

2019 - nu
NU
Selvstændig konsulent inden for sundhedsinformatik
2018 - nu
Medlem af kommunalbestyrelsen i Rebild Kommune. Aktuelt medlem af Børne- og Familie-udvalget samt Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget
2005 - nu
Blenstrup Gymnastik Forening – Instruktør og medlem af bestyrelsen
2006 - 2018
Medlem af bestyrelsen for dagtilbud og skoler igennem 3 valgperioder og 3 fusioner. De sidste 4 år som formand
1994 - 2019
Aalborg Universitet, TEK og SUND, undervisning, administration og forskning
1994
Civilingeniør i Systemkonstruktion med speciale i medikoteknik, Aalborg Universitet

Opstilllingskreds

Pia Elberg er opstillet som folketingskandidat i Himmerlandkredsen i Nordjyllands Storkreds.