Polly Bak Dutschke

Byrådsmedlem
Aarhus Kommune

Som byrådsmedlem i Aarhus har Polly følgende udvalgsposter:

  • Medlem af økonomi- og erhvervsudvalget.
  • Medlem af klima og bæredygtighedsudvalget.
  • Medlem af Kredsløb bestyrelse. 
  • Medlem af letbanerådet.
  • Medlem af mangfoldighed- og ligestillingsudvalget.

Udover dette er Polly også formand for tilgængelighedsrådet og handicaprådet.