Søren Johansen

Søren Johansen

Spidskandidat til kommunalvalget 2021
Køge Kommune

Jeg har en drøm...

Jeg har en drøm om, at gøre Køge - der i forvejen har så utroligt mange kvaliteter - til en endnu bedre kommune at bo, arbejde og leve. Både for dem i arbejde og dem, der ikke er. Dem der er i uddannelse. De unge og de ældre.

Alle skal borgere - hver og en - skal mødes med respekt, når de er i kontakt med kommunen. Og kommunens forvaltning og politiske arbejde skal i alle tilfælde baseres på åbenhed og transparens.

Og ikke mindst skal vi gøre så meget, vi kan, for at forbedre og udbygge borgernes retssikkerhed, så de til enhver tid kan stole på, at de bliver hørt og får den behandling og de ydelser, de har krav. Også selvom det koster.

Kommunen skal have en stærk klimaprofil og lade hensynet til en bæredygtig udvikling indgå i kommunens beslutninger.
Søren Johansen

Stærk klimaprofil

Jeg har en drøm om, at Køge – som en af regionens helt store udviklingskommuner – skal gå foran, når det kommer til bæredygtighed, klima og miljø. Kommunen skal have en stærk klimaprofil og lade hensynet til en bæredygtig udvikling indgå i kommunens beslutninger. Og vi skal have det lokale erhvervsliv med på idéen!

Attraktiv forretningskommune

Jeg har et godt politisk netværk i Køge Kommune, og jeg lægger meget stor vægt på, at Køge skal være en attraktiv kommune at drive forretning i, og barrierer herfor skal så vidt muligt fjernes.

Endnu bedre skoler

Derudover skal vi højne kvaliteten af Køges dejlige skoler - og især for vores elever. Skoledagene er blevet for lange, og det handler for meget om karakterer, test og resultater.

I dag forlader alt for mange børn folkeskolen uden at kunne læse, skrive og regne, men vi skal have en skole for alle - en skole hvor eleverne trives bedre og lærer mere. Det kan du se mere om i vores skoleudspil: https://www.radikale.dk/politik/udspil/born-og-skole/taenk-frit-taenk-born/

Jeg holder utroligt meget af Køge og alle de ting, byen og hele den store kommune har at byde på.
Søren Johansen

Mit liv i Køge

Indimellem tager ting tid.

Jeg har været medlem af Radikale Venstre i godt 20 år – jeg meldte mig ind, da der omkring årsskiftet 1999/2000 var en større debat om, hvorvidt indvandring nu også var en god ting – men i lang tid var jeg blot passivt medlem.

Nu er jeg imidlertid på et sted og et tidspunkt i mit liv, hvor det giver god mening at bidrage aktivt til udviklingen af Køge Kommune!

Jeg har boet det meste af mit liv i Køge Kommune. Bortset fra perioden 1992-2003, hvor jeg boede først i London for at arbejde og derefter flyttede til København for at læse jura, har mit liv taget sit udgangspunkt her i Køge. Jeg er opvokset i Herfølge, hvor mine forældre var folkeskolelærere og stadig bor. Efter København flyttede jeg med min familie til Hastrup, hvor vi siden har boet.

Jeg holder utroligt meget af Køge og alle de ting, byen og hele den store kommune har at byde på.

Af samme grund har jeg valgt at blive boende i Køge, selvom jeg hele mit professionelle liv har arbejdet i København: Først som ekspert og kontorchef i forskellige styrelser og ministerier, og nu som chef for public affairs for Danmarks næststørste mobilselskab, Telenor, hvor jeg arbejder med politik og interessevaretagelse, og som bestyrelsesformand teleindustriens brancheforening.

Det er ikke nyt for mig at engagere mig aktivt i lokallivet. Jeg har i en årrække siddet i og været formand for bestyrelsen på Hastrupskolen, hvor jeg bl.a. var den drivende kraft i at udfordre Køge Kommunes restriktive fortolkning af dele af Folkeskoleloven. Det lykkedes mig også som noget ret unikt at etablere et hidtil uset stærkt samarbejde mellem samtlige kommunens skolebestyrelser. For mig er evnen til samarbejde og kompromisser således en nødvendighed, hvis man gerne vil opnå resultater.

Af samme grund er jeg medlem af Integrationsrådet i Køge Kommune som repræsentant for skoleområdet. I det hele taget ligger uddannelses- og skoleområdet mig meget på sinde, ligesom arbejdet med vellykket integration baseret på ansvar og forventning, respekt og ligebehandling er meget vigtigt for mig.

1/0

Om mig

Privat er jeg gift med Anne, der er praktiserende læge og forsker ved Københavns Universitet, og sammen har vi to dejlige (naturligvis!) piger på 18 og 21. Den yngste går i gymnasiet, og den ældste læser biokemi på Københavns Universitet. Vi spiller alle sammen musik, og jeg har selv et særligt blødt punkt for The Beatles, som jeg elsker at nørde helt igennem med.

Jeg er glad og udadvendt, er vildt nysgerrig på ting, jeg kan blive klogere på, og jeg er god til – og vild med – at få folk til at samarbejde.

Og ikke mindst, så håber jeg, at jeg sammen med Mette Jorsø og resten af det stærke hold af RV-kandidater får muligheden for at bringe Radikale Venstre tilbage i Køge Byråd.