Stinus Lindgreen

Stinus Lindgreen

Sundhedsordfører, psykiatriordfører, forskningsordfører, ordfører for nordiske anliggender, ældreordfører, etikordfører, IT- og tech-ordfører
Opstillet i Københavns Omegns Storkreds, medlem af of kandidat til Region Hovedstaden