Susanne Crawley

Susanne Crawley

Byrådsmedlem og spidskandidat til kommunalvalget 2021
Odense Kommune
Det er i kommunerne, at demokratiet for alvor lever. Nu skal vi bruge det til at gøre Odense til en grøn, rig og retfærdig by.
Susanne Ursula Crawley Larsen

Kvinder, Klima og Kultur - Vigtige sager i en radikal valgkamp

Det er valgår og med blandede følelser, at jeg træder ind i valgkampen. På den ene side går meget af det vigtigste arbejde i stå, fordi det kniber med at få taget svære politiske beslutninger. På den anden side skabes nye arenaer for at kommunikere ens holdninger, visioner og politiske prioriteringer.

Jeg har altid syntes, at det med at finde tre mærkesager at gå til valg på er poppet og useriøst. For mig handler det, om at fortælle en sammenhængene historie om den by, man gerne vil skabe, samt videreformidle en tro på og et håb en god fremtid for alle, og det gør man altså ikke med tre mærkesager.

Mine ambitioner for Odense er store. De kredser om retfærdighed, velstand og en fremtid i pagt med naturen, men hvis jeg alligevel skal fremhæve tre ting som vigtige, så kommer de her.

💜 KVINDER er svært underrepræsenterede i Odense Byrådet. Det er ikke ligegyldigt, for jeg er overbevist om, at beslutninger bliver anderledes, når begge køn er med til at tage dem. Det gælder ikke bare spørgsmål om ligestilling men også på velfærdsområdet, det gælder for byplanlægning og trafik, og det gælder på den grønne dagsorden. Det er evident at mangfoldige bestyrelser giver en bedre bundlinje, og hvorfor skulle det ikke også gælde i en kommunalbestyrelse?

💜 KLIMA er ikke til at komme udenom, for der er ingen fremtid at håbe på eller lægge planer for, hvis ikke vi håndterer klimaudfordringen. At kræve at den grønne dagsorden ikke må koste jobs, genere erhvervslivet eller ramme socialt skævt bliver ligegyldige krav, hvis vi sætter vores fremtid over styr. I øvrigt ser jeg ikke den grønne dagsorden som en hæmsko for erhvervslivet, tværtimod er det muligheden for et nyt væksteventyr. Og nogle af de vigtigste greb som at cykle mere, forbruge mindre, følge de officielle kostråd er ikke socialt skæve, tværtimod. At plante skov, genoprette vådområder og satse på rene giftfri vandløb, søer og fjorde er afgørende for at komme i mål med den grønne dagsorden.

💜 KULTUR er ikke en overflødig luksus, som kan spares væk når det strammer til. Jeg tror Corona lærte os, at vi ikke bare kæmpede for vores liv, vi kæmpede også for demokrati og fællesskab. Et menneskeliv handler ikke bare at overleve, det handler om at være en del af en civilisation, og kultur er et centralt greb, når det handler om dannelse og vejen til at blive et reflekteret voksent menneske. En rejse der i øvrigt hænger tæt sammen med prioritering af gode dagtilbud, skoler og biblioteker.
#Rådkvinden

Mine håb og drømme for Odense Kommune

Kommunalvalget i november 2021 er et vigtigt valg, som har betydning for din hverdag og din fremtid. Mine ambitioner for Odense er store og handler om retfærdighed, velstand og en fremtid i pagt med naturen.

Uanset hvilket postnummer man bliver født i, skal man have de samme chancer i livet, når det handler om uddannelse og muligheden for at forsørge sig selv og sin familie. Sådan er det ikke nu, men jeg tror på, at vi med en fælles indsats kan nå derhen.

Miljø og klima kræver investeringer, men nok allermest en omlægning af vores egne vaner, men jeg synes det er prisen værd. Hvis det betyder, at vi står tilbage med en klimaneutral by og en sprudlende natur, så spiser jeg gerne lidt flere planter, snupper cyklen eller køber en brugt designertaske.

Jeg ser den grønne dagsorden være vores nye væksteventyr, hvor Odenses erhvervsliv griber lederskabet for en bæredygtig udvikling på Fyn og går i front med nye løsninger til landbruget, gartnerierne, velfærden og vindmøllerne. Naturligvis med udgangspunkt i vores førerposition som en af verdens stærkeste klynger for robotter/droner/teknologi og med en industrihavn, der er indrettet til produktion af bæredygtig energi.

Odense er en fantastisk by med en stolt tusindårig historie. Den fortælling stopper ikke her. For mig som læge og mor til 5 børn, 4 børnebørn handler det om at give historien, kulturen, naturen og demokratiet videre, og pligten til at skabe en verden næste generation kan træde ind i.

Kunsten og kulturen har en særlig plads i mit hjerte. En verden uden skønhed virker for mig formålsløs. Uden kultur bliver vi historieløse, for nogen skal skrive vores sange og efterlade værker, der er fortællingen om os og Odense.

Politik handler meget om fremtiden, men det handler også om livet lige nu i vores børnehaver, skoler og plejehjem. Som Rådkvinde i Odense tager jeg hver eneste dag beslutninger, der har betydning for andre menneskers hverdag i en balance mellem på den ene side det enkelte individs ret til frihed, og på den anden side det ansvar vi hver især har for fællesskabet. Frihed og retfærdighed er alles ret.

Det er i kommunerne, at demokratiet for alvor lever. Nu skal vi bruge det til at gøre Odense til en grøn, rig og retfærdig by.

Mig som politiker

Jeg er mor, mormor, overlæge, kvinde og borger i en by jeg elsker. Det gør mig til den politiker jeg er. Jeg har været Rådkvinde for børn og unge i 8 år. Som både Rådkvinde og læge har jeg set de mange forskellige liv der leves på tværs af Odense.

Det som driver mig, er trangen til at bekæmpe uligheden på tværs af byen, ikke blot ved økonomisk udligning, men ved rent faktisk at give flere mennesker, og særligt børn og unge flere muligheder.

Et eksempel på det er, at jeg har indført en "fritidsjobgaranti" for unge i Odense. Det er første skridt til at skabe sig et netværk og blive selvforsørgende. Et andet eksempel er satsningen på en ny skole i Vollsmose, der både ser lækker ud, men som også bliver noget særligt for byen, nemlig verdensbedste robotskole.