Thomas Rohden

Thomas Rohden

Regionsrådsmedlem
Region Hovedstaden

Sæt psykiatrien først

Psykisk sygdom behandles i Danmark som en andenrangssygdom. Mennesker med en psykisk lidelse hører ikke hjemme på en venteliste, men har behov for hjælp. For mental sundhed er mindst lige så vigtigt som fysisk sundhed. Derfor vil jeg sætte psykiatrien øverst i de politiske prioriteringer for at bekæmpe lange ventelister og mangel på sengepladser.

Traumatiserede flygtninge skal hjælpes

Danmark har et af verdens bedste behandlingstilbud til traumatiserede flygtninge. Men det tager i gennemsnit 15 år fra ankomsten til Danmark, før denne behandling begynder. Ubehandlede krigstraumer er både invaliderende for den enkelte men også ødelæggende for integrationen. Derfor kæmper jeg for, at der igangsættes en systematisk opsporing af traumatiserede flygtninge. Flygtninge fortjener en ordentlig behandling.

Hovedstaden skal være Danmarks grønneste region

Under coronakrisen har alt for mange politikere glemt, at klimakrisen stadig buldrer derudaf. Men klimaet kræver handling nu! For at Region Hovedstaden lever op til Parisaftalen, er der brug for en ny grøn kurs. Jeg vil kæmpe for, at vi helt udfaser fossile busser og biler, reducerer forbruget af rødt kød med 70% og fremrykker regionens klimamål med to årtier. Klimaet venter ikke på nøleri.

1/0