Torben Elsig

Torben Elsig-Pedersen

Byrådsmedlem
Vejle Kommune
Jeg ønsker en kommune, hvor vi vægter natur, klima og det gode liv.
Torben Elsig-Pedersen

Jeg ønsker fortsat at gøre en forskel for, at Vejle Kommune er et godt sted at bo for alle aldersgrupper. Derfor skal vi fokusere på kernevelfærd for børn, udsatte og ældre, før vi bruger penge på prestigeprojekter.

Jeg kan og tør samarbejde med både rød og blå, og har det udgangspunkt, at forandring og holdbare løsninger bedst skabes i samarbejde.

Min erfaring med politisk arbejde i byrådet og mange års beskæftigelse med interessevaretagelse for landets efterskoler og DGI gør, at jeg kender til det politiske spil både lokalt og på landsplan.

Jeg har sat klimaet på byrådets dagsorden. Og det bliver også et stærkt fokus for mig fremover.

Mine mærkesager

Skolerne og institutionerne

 • To voksne i klassen
 • Fuld indfasning af minimumsnormeringer i dagtilbud
 • Flere uddannede pædagoger i daginstitutionerne
 • Skabe et sammenhængende børne- og familieliv, så ALLE børn får de bedste livs- og udviklingsbetingelser

Miljø og klima

 • Flere vilde blomster og mere natur
 • Nej til dumping af havneslam i fjorden
 • 110 % grøn kommune
 • Mere klimavenligt byggeri
 • Ladestandere, så folk i byerne, kan købe en elbil
 • Mere grønt i vores bymidter

Bedre forhold for cyklister og den kollektive trafik

 • Bedre forhold for cyklister og fokus på elcykler
 • Styrke kollektiv trafik i vores lokalområder

Byggegrunde og boliger

 • Udstykning af byggegrunde i mindre byer
 • Bevarelse af gamle bygninger, der skaber atmosfære
 • Flere seniorvenlige boliger i landsbysamfundene

Ældrepleje

 • En værdig behandling og omsorg til vores ældre

Om mig

Selvstændig. Iværksætter.

Tidligere ansat som redaktør i Efterskoleforeningen og DGI.

De sidste fire år har jeg som formand haft ansvaret for børne- og familieområdet med et budget på 2 mia. kr. og 4.000 medarbejdere. Vi har skabt udvikling for bedre livsbetingelser for vores børn.

Jeg har blandt andet sat skub i et udviklingsprojekt om ”Det sammenhængende børneliv”. Vi ser, at stadig flere børn og unge har ondt i livet, er i mistrivsel, angst og har brug for støtte. Mange børn sendes til specialtilbud. Jeg ønsker at sætte fokus på, hvordan vi skaber gode livsbetingelser for ALLE børn.

Tillidsposter

 • Byrådsmedlem side 2010
 • Formand for Børne- og Familieudvalget
 • Næstformand for Kultur- og Idrætsudvalget.
 • Medlem af Klimaudvalget.
 • Medlem af bestyrelsen i Billund Lufthavn.