Zeb Meier Watz

Zeb Meier Watz

Kandidat til kommunalvalget 2021, medlem af Hovedbestyrelsen
Odense, Fyns Storkreds

Tillidsposter

 • Medlem af hovedbestyrelsen (siden 2010)
 • Storkredsformand for Fyn (siden 2020)
 • Medlem af organisationsnetværket (2010 - 2013 og igen siden 2020)
 • Bestyrelsesmedlem i storkreds Fyn (2009 - 2019)
 • Bestyrelsesmedlem i Odense (2009-2011 & 2016-2018)
 • Valgt til dialogforum for socialpolitik (2015 - 2017)
 • Valgt til dialogforum for Europapolitik (2014 - 2015)
 • Valgt til kampagneledernetværket (2014 - 2015)
 • Valgt til internationalt udvalg (2009 - 2014)
 • Medlem af det landsdækkende valgudvalg (2012 - 2014)
 • Formand for Radikale Venstre i region Syddanmark (2010 - 2013)