Den uafhængige kontaktinstans

Radikale Venstre skal være et trygt og sjovt sted at være. Hvis du oplever eller er vidne til noget, der er i strid med vores retningslinjer for, hvordan vi er sammen i partiet, er der forskellige steder, hvor du kan henvende dig – altid i fuld fortrolighed.

Det kan være, at du har brug for en snak og få delt dine tanker eller oplevelser med nogle personer, der er gode til at lytte og forstå. I andre tilfælde kan det være, at du har brug for konkret at indberette en sag og få sagsbehandling. Uanset hvad din oplevelse eller dit behov er, så er der altid hjælp at få og nogen at gå til helt fortroligt. Vi er som mennesker forskellige, og derfor er der også flere forskellige steder, du kan henvende dig.

Mød Radikale Venstres kontaktinstans

Vi er fire personer, der altid står til rådighed for at hjælpe dig i fuld fortrolighed. Vi udgør tilsammen din uafhængige og neutrale indgang, som du kan gå fortroligt til, hvis du har oplevet eller været vidne til ubehagelig, grænseoverskridende eller chikanerende adfærd i Radikale Venstre.

Vi hjælper med at håndtere brud på samværspolitikken. Den af os, du går til, er den , der i første omgang hører om din sag. Du og pågældende afgør efter den indledende samtale derefter i fællesskab, hvorvidt du ønsker at gå videre med sagen. Herfra vil du derefter tildeles en kontaktperson i kontaktinstansen, som bliver tovholder på din sag. Alle sager varetages kollektivt i kontaktinstansen, medmindre der er særskilt årsag til at gøre andet, f.eks. inhabilitet eller lignende. det videre forløb. Det er dig, der bestemmer, om vi skal gå videre med sagen, og vi vil altid håndtere din henvendelse i fuld fortrolighed. Uanset om du ønsker at lette dit hjerte, vende et tvivlsspørgsmål eller indberette en sag, står vi klar til at rådgive, hjælpe og håndtere. Vi efterstræber, at alle, der henvender sig, skal opleve, at de bliver hørt og taget alvorligt. På Radikale Venstres hjemmeside kan du læse mere om vores principper for sagsbehandling, håndtering af data, sanktionsmuligheder mv.

Vi har forskellige fagligheder og baggrunde. To af os er aktive medlemmer i Radikale Venstre, og to af os er hverken medlemmer eller aktive. Vi er bosat forskellige steder i landet, og du er altid velkommen til at række ud til en af os eller os alle fire. Vi står til rådighed for både telefonsamtaler, møder, mails eller en kop kaffe.

Det er helt op til dig. Nedenfor kan du læse lidt mere om, hvem vi er, og hvordan du kan kontakte os.

Charlotte Bæk Risbjerg

Mediator, MA i Meditation og konfliktresolution

"Jeg er selvstændig mediator med bopæl i Herning, og arbejder med konfliktrådgivning og relationsudvikling i virksomheder i Danmark og udland. Jeg er ikke – og har ikke været – medlem af RV eller andre politiske partier."

Kontakt: charlotte@kontaktinstans.dk, 21 26 83 18

Tine Holst

Cand.jur.

"Jeg har været medlem af Radikale Venstre siden 2002. Jeg har været storkredsformand, medlem af Forretningsudvalget og udvalgskoordinator. Lige nu er jeg blot medlem af Hovedbestyrelsen. I mit professionelle liv er jeg mellemleder i en organisation, der forhandler overenskomster for primært offentligt ansatte." 

Kontakt: tine@kontaktinstans.dk, 31 31 39 00

Rasmus Beltofte

Jeg er uddannet i statskundskab og har været medlem af Radikale Venstre i denne omgang siden 2007. Tidligere medlem af Byrådet i Holstebro, af Forretningsudvalget og tidligere formand for kommuneforening, storkredsnæstformand m.m.. I dag medlem af Hovedbestyrelsen. Civilt arbejder jeg som sekretariatsleder for en lokalt baseret NGO med bl.a. organisationsudvikling og hjælp til mennesker i en sårbar situation.

Kontakt: rasmus@kontaktinstans.dk, 61 33 33 34

Marie Elbinger Gramstrup

Cand.psych. og Master i Konfliktmægling

Jeg er privatpraktiserende psykolog med både terapeutisk og erhvervspsykologisk efteruddannelse. Jeg arbejder bl.a. indenfor det familieretlige område i krydsfeltet mellem psykologi og jura. Jeg er ikke – og har ikke været medlem af RV eller andre politiske partier.

Kontakt: marie@kontaktinstans.dk

Din lokale formand eller bestyrelse

Som udgangspunkt opfordrer vi dig til at tage fat i enten kontaktinstans eller samværsteam, hvis du oplever noget, du vurderer, kan være et brud på samværspolitikken. Men hvis du umiddelbart er mest tryg ved at gå til en person, som du kender, står bestyrelsen i din kommuneforening eller bydelsforening også til rådighed for at hjælpe dig, hvis du har brug for en snak om omgangstone eller omgangsformen, der hvor du er aktiv. I nogle tilfælde vil dette være tilstrækkeligt for at få en sag håndteret. Er der tale om alvorlige brud på samværspolitikken, bør kontaktinstansen dog involveres.

Hvordan håndteres min henvendelse?

Hver sag vurderes og håndteres individuelt og under hensyn til den/de involverede part(er). Du har altid hånd i, hvem der involveres i din sag, og du kan på et hvilket som helst tidspunkt meddele kontaktinstansen, at du ikke ønsker, at kontaktinstansen skal gå videre med sagen.

Kontaktinstansen deler (bortset fra i tilfælde af inhabilitet) alle oplysninger mellem os, og såfremt der skal reageres med en henstilling eller med en anbefaling til relevante ledelseslag, vil der altid være mindst tre personer til at håndtere sagen. Det kan du læse mere om her.

Hvis sagen omhandler alvorlige brud på samværspolitikken vil det føre til en anbefaling om en påtale, degradering eller til afbrydelse af et aktivt virke i Radikale Venstre. Det kan du læse mere om her.

Hvis du i første omgang har kontaktet en lokalforeningsformand, storkredsformand eller samværsteamet, kan disse i dialog med dig vurdere, at hændelsen bør behandles af den uafhængige kontaktinstans, såfremt hændelsen har en sådan karakter, at den vil føre til en reaktion.

Kontaktinstansen: Mandat og sammensætning

Det er den uafhængige kontaktinstans, som suverænt vurderer, hvorvidt en hændelse skal føre til en henstilling eller til involvering af det relevante ledelseslag.

Kontaktinstansen består af fire personer. Det vægtes at besætte instansen med spredte faglige kompetencer eller erfaringer inden for psykologi, jura, socialrådgivning, konfliktmægling, mediation eller lignende relevante fagområder.

Kontaktinstansen nedsættes første gang af forretningsudvalget og stiller løbende forslag til indsupplering til godkendelse i forretningsudvalget.