Den uafhængige kontaktinstans

Kontaktinstansen indstiller midlertidigt sit arbejde.

Radikale Venstres uafhængige kontaktinstans har besluttet at sætte sit arbejde på stand by indtil videre. Kontaktinstansen færdigbehandler dog alle igangværende sager.

Forretningsudvalget og Hovedbestyrelsen vil i maj beslutte et kommissorium og nedsættes et ad hoc udvalg, der skal evaluere samværspolitikken og Kontaktinstansens mandat og sagsgange, samspillet med den vedtægtsbestemte Voldgift og efterfølgende komme med anbefalinger til, hvordan overskridelse af partiets samværspolitik skal håndhæves fremadrettet.

Radikale Venstres samværspolitik står fortsat til troende, men der er behov for på den korte bane at ændre processen i, hvordan vi sikrer, at den efterleves.

Hvis man har været udsat for grænseoverskridende adfærd, opfordres man til at kontakte nærmeste formand i organisationen eller Formandskabet i hhv. RU og RV afhængig af tilhørsforhold.
Hvad angår medarbejdere opfordres man til at kontakte nærmeste chef eller sekretariatschefen.