Tænk nyt-plakaten slapper af på en gul bænk

Arbejdsmarked

Vi skal have et fleksibelt arbejdsmarked med plads til forskellighed og med mulighed for at skifte spor og videreuddanne sig hele livet.

Hvordan får vi et arbejdsmarked, hvor alle kan bidrage, hvor vi kan holde til et langt arbejdsliv, og hvor vi kan udvikle og uddanne os hele livet? I Radikale Venstre mener vi, at tidlig tilbagetrækning skal være en mulighed, hvis man er nedslidt og har et konkret behov – det skal ikke afhænge af, hvor længe man har arbejdet, i hvilken branche eller hvilken uddannelse man har valgt. Og vi mener, at uddannelse undervejs i livet er vejen til et godt arbejdsliv og et velfungerende arbejdsmarked. Ingen skal parkeres i årevis uden for arbejdsmarkedet, og ingen skal tvinges til at blive i en branche, hvor de trues af nedslidning eller stress.

Vi står overfor en række udfordringer på beskæftigelsesområdet - herunder manglen på arbejdskraft og en uhensigtsmæssig beskæftigelsesindsats med komplekse regler og benspænd for både borgerne og sagsbehandlere.

I vores 2030-plan foreslår vi reformer, så der kan komme flere mennesker i økonomien. Det skal give mulighed for en stigning i både den offentlige og den private beskæftigelse.

Udfordringen er

 • Mængden af regler og krav på beskæftigelsesområdet er uhensigtsmæssig for beskæftigelsesindsatsen og skaber unødig kompleksitet for borgere.
 • Unge mennesker der hverken har job eller uddannelse tabes i systemet.
 • Der er for mange børn, som vokser op i fattigdom – ikke mindst som følge af integrationsydelsen.
 • Virksomhederne og den offentlige sektor mangler arbejdskraft.
 • Danmark har svært ved at tiltrække og fastholde international arbejdskraft
 • Fremtidens arbejdsmarked bygger på viden, samtidig er det svært at holde til et langt arbejdsliv i nogle professioner.
 • Seniorer oplever diskrimination og at det er svært at komme tilbage til arbejdsmarkedet, hvis man bliver ledig.

Vi skal have et fleksibelt arbejdsmarked med plads til forskellighed og med mulighed for at skifte spor og videreuddanne sig hele livet. Vores beskæftigelsesindsats skal fungere bedre. Alt for mange har dårlige oplevelser - både medarbejdere og borgere og desværre taber vi også nogle på gulvet, fordi komplicerede regler spænder ben for hinanden og for de gode intentioner.

Et fleksibelt arbejdsmarked og en bedre beskæftigelsesindsats

 • Jobcentrene skal fungere bedre ved at forenkle og strømline beskæftigelseslovgivningen. For de udsatte unge skal kommunerne frigøres helt af reglerne, hvis de tilslutter sig mål om at nedbringe antallet af unge uden job og uddannelse.
 • Selvforsørgelses- og hjemrejseydelsen (tidl. integrationsydelse) skal afskaffes. Ydelsen er urimelig og mange børn lever i fattigdom som følge af det lave ydelsesniveau.
 • Vi skal gøre det nemmere for virksomheder at indhente international arbejdskraft for at løse manglen på hænder.
 • Vi skal fjerne bureaukratiet og sagsbehandlingspuklerne, når virksomheder ansætter international arbejdskraft.
 • Danskerne skal uddanne sig gennem hele livet. Vi vil blandt andet gøre VEU gratis, og vi ønsker en personlig uddannelseskonto til alle f.eks. med inspiration fra arbejdsmarkedspensionerne. Kontoen skal fungere på samme måde, som vi i dag indbetaler penge til ferie. Pengene skal være noget, man som lønmodtager selv bestemme over, så de giver en reel mulighed for at skifte spor.
 • Vi vil gøre en ekstra indsats for den alt for store gruppe af unge, der hverken er i arbejde eller uddannelse. Mange af dem har dårlige erfaringer med uddannelse, og for en del vil vejen til varig beskæftigelse eller efterfølgende uddannelse derfor først gå gennem et arbejde.
 • Vi vil oprette et nyt center, som efter norsk model har fokus på at ændre kulturen på arbejdsmarkedet, så ledige seniorer ikke oplever den aldersdiskrimination.