Arbejdere med hjelm på på

Arbejdsmarked

Vi vil gøre op med, at folk overlades til sig selv og et liv på kontanthjælp i årevis. Alle skal have vist en vej ind i fællesskabet.

Hvordan får vi et arbejdsmarked, hvor alle kan bidrage, hvor vi kan holde til et langt arbejdsliv, og hvor vi kan udvikle og uddanne os hele livet? I Radikale Venstre mener vi, at tidlig tilbagetrækning skal være en ret, hvis man er nedslidt og har et konkret behov – det skal ikke afhænge af, hvilken branche eller uddannelse man har valgt. Og vi mener, at uddannelse undervejs i livet er vejen til et godt arbejdsliv og et velfungerende arbejdsmarked. Ingen skal parkeres i årevis uden for arbejdsmarkedet, og ingen skal tvinges til at blive i en branche, hvor de trues af nedslidning eller stress.

Udfordringen er

  • Selvom beskæftigelsen er steget, er der fortsat alt for mange langtidsledige, der ikke får den hjælp, de har brug for til at få fodfæste på arbejdsmarkedet. For mange mennesker, der hænger fast i kontanthjælpssystemet.
  • Et flertal af danskerne mener, at deres arbejde har et meget højt arbejdspres, og at de føler sig stresset. Desuden er der seniorer, som er nedslidte. Det skal der gøres noget ved.
  • Fremtidens arbejdsmarkedet betyder, at danskere skal uddanne sig hele tiden gennem hele livet. Det kræver en nytænkning af vores efteruddannelseskultur.

Rigtige løsninger: Et bedre kontant­hjælps­system og mere hjælp til nedslidte

  • Vi vil gøre op med, at folk overlades til sig selv og et liv på kontanthjælp i årevis. Alle skal have vist en vej ind i fællesskabet. Fremover skal ingen være parkeret på kontanthjælp. Efter 3 år skal der ske en reel afklaring – der skal findes en vej til job gennem fleksjob, ressourceforløb, opskoling, eller man skal på førtidspension, hvis det er det, man har behov for.
  • Vi vil opkvalificere kontanthjælpsmodtagere, der ikke har helt basale kompetencer såsom folkeskolens afgangsprøve, og bruge nye greb til at hjælpe langvarige kontanthjælpsmodtagere tilbage til arbejdsmarkedet, fx ved at udbrede modellen med at give dem 50.000 kr. i hånden og mulighed for selv at disponere, sådan som de mener, pengene bedst bringer dem tættere på job.
  • Vi vil give alle danskere en personlig uddannelseskonto, så alle kan uddanne sig undervejs i livet. Kontoen skal fungere på samme måde, som vi i dag indbetaler penge til ferie. Pengene skal være man som lønmodtager selv bestemme over, så de giver en reel mulighed for at tage uddannelse – i det gratis uddannelsessystem eller i det private, med eller uden SU.
  • Vi vil gøre en ekstra indsats for den alt for store gruppe af unge, der hverken er i arbejde eller uddannelse. Mange af dem har dårlige erfaringer med uddannelse, og for mange vil vejen til varig beskæftigelse eller efterfølgende uddannelse derfor først gå gennem et arbejde.
  • Vi skal skrue op på indsatsen på arbejdsmiljø. Vi vil følge nøje, at der er midler nok til Arbejdstilsynet og sikrer, at psykisk og fysisk arbejdsmiljø bliver reelt sidestillet i indsatsen.
  • Vi mener, at tilkendelse af tidlig tilbagetrækning skal være baseret på visitation og den enkeltes faktiske helbredstilstand. På den måde kan vi fokusere pengene på de grupper, som faktisk har et behov. 
  • Vi vil  gøre det mere attraktivt for seniorer at blive på arbejdsmarkedet. Derfor foreslår vi at afskaffe modregningen fra egen arbejdsindkomst i folkepensionen, og vi støtter op om at lempe reglerne for ægtefælleafhængighed for folke-, senior- og førtidspensionister.