Ligestilling

Er vi lige i Danmark? Eller er der stadig noget at kæmpe for?

Vi radikale er overbeviste om, at langt fra alle – uanset køn, baggrund eller seksualitet – har reelt samme muligheder i dagens Danmark. For når piger føler sig pressede til at deltage i ”puttemiddage”, når unge i etniske miljøer udsættes for social kontrol, og når mænd og kvinder stadig ikke har lige ret til barsel, så har vi stadig masser at kæmpe for.

Udfordringen er

  • Det er godt, at EU-regler nu medfører, at vi i Danmark tager fart på mere ensartet barsel. Stod det til os var aftalen ikke forbeholdt lønmodtagere men gjaldt også for selvstændige. 

  • Det danske arbejdsmarked er meget kønsopdelt. Vi begrænser vores unge og går glip af talent, når pigerne ikke ser teknologifag som noget for dem, og når drengene fravælger omsorgsfagene.

  • Puttemiddage og billeddelinger vidner om, at der er brug for opgør med de kønsopfattelser, der hersker i ungdomskulturen. Der er bl.a. brug for mere og bedre seksualundervisning.

  • På landets ledelsesgange er sandsynligheden for at møde en topchef, der hedder Lars eller Peter, større end at løbe ind i en kvindelig administrerende direktør. Og antallet af kvinder i landets bestyrelser har ikke rykket sig nævneværdigt de seneste år. 

  • Flere unge med etnisk minoritetsbaggrund har ikke friheden til selv at vælge deres venner, kæreste, uddannelse eller job. Kun hver anden nydanske kvinde føler, at hun i høj grad har frihed til at gøre de samme ting som jævnaldrende mænd.

Lige ret til barsel og opgør med negative kønsroller

  • Vi vil gøre tidssvarende seksualundervisning obligatorisk på lærer- og ungdomsuddannelserne. Seksualundervisning er langt mere end kondomer og kønssygdomme. Lærerne skal være i stand til at guide de unge i en dialog om grænser, ungdomskultur og respekt for hinanden.

  • Vi vil beskytte ofre og behandle hævnporno som seksualforbrydelse.

  • Vi vil have indført et fem årigt forsøg med kvoter, der skal sikre, at der kommer flere kvinder i landets børsnoterede bestyrelser. Udviklingen sker nemlig ikke af sig selv, og der er er ikke tid til at vente på det længere. 

  • Vi vil bekæmpe social kontrol i etniske minoritetsmiljøer ved at yde konkret støtte og bakke op om de organisationer, som i øjeblikket tager kampen op i minoritetsmiljøerne og hjælper unge med at finde en vej ud af social kontrol.