Skole og dagtilbud

Hvordan klæder vi bedst vi vores børn på til at møde livet og opdage verden? Med test, stopprøver og en fast plads i den sorte skole? Eller med en tryg start i de første år og en skole, der har råd og rummelighed til at give alle børn en varieret skoledag med bevægelse og aktiviteter i lokalsamfundet?

For Radikale Venstre starter det med pædagoger nok i vores dagtilbud og fortsætter med en skole, hvor der er plads til forskellighed, og hvor børn lærer at tænke selv, forstå verden og sige deres mening højt.

Udfordringen er

 • Der er ikke pædagoger nok til at levere den kvalitet og omsorg, der skal til. Pædagoger skal ikke stå alene med op mod 17 børnehavebørn i lange perioder, sådan som flere oplever i dag.

 • Folkeskolen har hverken ressourcer eller albuerum nok til at skabe den skole med en varieret skoledag, opmærksomhed på det enkelte barn, som vi drømmer om, og for mange læreruddannede vælger folkeskolen fra.

 • Test, trit og retning er gået for vidt. Gennem kontrol og nationale test presses børn og lærere ind i en form, som giver mindre plads til ideer og nysgerrighed. Det skaber en usund præstations- og perfekthedskultur.

Flere ressourcer, mere frihed, færre test

 • Vi vil ansætte 4.500 flere pædagoger i vuggestuer og børnehaver, så alle børn har adgang til uddannede voksne. Derudover vil vi styrke pædagoguddannelsen med både timer og praksiserfaring og give alle dagplejere en grunduddannelse.

 • Vi vil samlet set investere fire milliarder kroner i forskellige tiltag, der skal sikre et godt børneliv og en fri folkeskole.

 • Vi vil give skolerne et frihedsbrev, så den enkelte skole i langt højere grad får mulighed for at planlægge deres undervisning så den giver mening for lige præcis dem.
 • Vi vil stille en lærergaranti, som ved lov forpligter kommunerne til at afsætte ressourcer, der svarer til et minimum antal lærere per elever i kommunen. Hvad skolerne så vil bruge pengene på, skal være op til den enkelte skole.
 • Vi vil indføre et børneløft, hvor vi målrettet investerer i indsatser og løsninger, der kan sikre mange flere børn en god start på livet. 
 • Vi vil investere massivt i uddannelserne til lærer og pædagoger, så uddannelserne bliver mere attraktive, og så pædagoger og lærere er bedre rustet til praksis og bedre kan fastholdes i faget bagefter.
 • Vi vil sætte et mål om at at 75 procent af personalet i dagtilbud skal være pædagoger, og vi vil investere stort i fritidspædagogikken.
 • Vi vil have skoler med frihed til at være forskellige og til at indrette den bedste undervisning og skoledag ud fra de lokale forhold. De kommunale forvaltninger skal ikke binde skolerne ind i standarder og kontrol, men give dem frihed til at tilrettelægge den åbne skole og en varieret skoledag.
 • Vi vil gøre læreruddannelsen til en af landets mest søgte uddannelser og løfte den til en femårig uddannelse på kandidatniveau.

Frie folkeskoler og folkelige friskoler

I Danmark har vi tradition for forældres frie ret til selv at tage ansvar for deres børns undervisning. Derfor har forældre ret til at vælge en folkeskole, en friskole eller en privatskole til sit barns undervisning. Det er en vigtig frihedsrettighed, som Radikale Venstre vil stå vagt om.

Derfor ønsker Radikale Venstre en stærk og fri folkeskole, og stærke folkelige friskoler. Danmark har gennem 200 år haft en god tradition for, at de to skoleformer supplerer og inspirerer hinanden. Med forskelligheder både inden for og mellem skoleformerne.

Vi vil holde fast i koblingsprocenten på 76 procent til friskolerne, hvor den sidste procent understøtter skolernes sociale ansvar.

Vi bakker ligeledes op om både højskoler og efterskoler, som er særegne og vigtige danske skolerformer, som gennem årtier har givet den danske ungdom både samfundsdannelse og livsmod.