Tænk nyt-skilt bliver gynget af et barn

Skole

Folkeskolen har i alt for mange år været underfinansieret og overreguleret. Det er på tide, at vi erstatter kontrol med tillid og sætter børn, lærere og skoler fri. Folkeskolen skal være et fantastisk sted at være for både børn og lærere.

Folkeskolen skal sætte fri og gøre vores børn trygge i troen på, at verden ligger åben for dem. I skolen skal man udfordres, udvikle sig, lege, blive opslugt og få tillid til egne muligheder.

I dag er der alt for mange børn, der ikke føler sig hjemme i skolen. Børn, som aldrig oplever, at skolen bliver en trædesten til muligheder i livet. Vi i Radikale Venstre vil tage afgørende fat.

Folkeskolen har i alt for mange år været underfinansieret og overreguleret. Det er på tide, at vi erstatter kontrol med tillid og sætter børn, lærere og skoler fri. Vi vil give folkeskolen et frihedsbrev og investerer milliarder i flere lærere og læreruddannelsen, så der bliver tid, plads og ressourcer til at give alle børn en varieret skoledag med rummelighed, virkelighedsnær undervisning, leg, oplevelser, bevægelse, nysgerrighed og virkelyst.

Alle børn skal lære at skrive, læse og regne, så de sættes fri til at forme deres eget liv. Folkeskolen skal være et fantastisk sted at være for både børn og lærere.

Folkeskolen skal sætte fri og gøre vores børn trygge i troen på, at verden ligger åben for dem.

Udfordringen er

  • Op mod hver syvende elev forlader grundskolen uden at kunne læse, skrive og regne, og der mangler ressourcer til at løfte og inkludere alle børn.
  • Mistrivslen blandt børn og unge er stigende. Stort set alle lærere har elever, der mistrives. Hvert fjerde barn i 8. klasse er ensom, og i 9. klasse har hver fjerde forsøgt at gøre skade på sig selv.
  • Test, og målstyring og karakterræs er gået for vidt, det begrænser undervisningen og afholder eleverne fra at være nysgerrige og stille “dumme spørgsmål”.
  • Vi mangler lærere nu og kommer til at mangle endnu flere. For få søger ind på læreruddannelsen og for mange vælger folkeskolen fra. Mere end hver tredje læreruddannede arbejder ikke i folkeskolen.

Flere ressourcer, mere frihed, alle børn med

  • Vi har været med til at sikre en årlig milliard til folkeskolen, og ønsker at gå videre endnu ved at stille en lærergaranti og tilføre yderligere 1 mia. Kr., som forpligter kommunerne til at sikre en ordentlig bund under ressourcerne i skolen. Så forældre, lærere og elever trygt kan have tillid til, at der er voksne til deres børn og ressourcer til at levere en undervisning med høj kvalitet.
  • Vi vil sætte skolen fri og give dem mulighed for, at lave lokale løsninger. Herunder afskaffe krav til skoledagens længde, den detaljerede målstyring og test og give lærerne mulighed for selv at udvælge og købe de materialer, de vil anvende.
  • Vi vil investere massivt i SFO’er, fritidshjem og klubtilbud til alle børn.
  • Vi vil lave et nationalt kompromis om børn og unges mistrivsel 2035. Vi ønsker, at samle folketingets partier på tværs af rød og blå, om en langsigtet investeringsplan for børn og unges trivsel, som giver børn og unge en barndom fuld af glæde, leg, nærværende voksne og god undervisning. Vi skal vende underskud til overskud i børnehaver, skoler og fritidstilbud.
  • Vi har været med til at styrke og forbedre læreruddannelsen, og ønsker det samme for pædagoguddannelsen, så uddannelserne bliver mere attraktive, og fremtidens lærere og pædagoger bliver rustet bedre til praksis og bedre kan fastholdes i faget bagefter.

Frie folkeskoler og folkelige friskoler

I Danmark har vi tradition for forældres frie ret til selv at tage ansvar for deres børns undervisning. Derfor har forældre ret til at vælge en folkeskole, en friskole eller en privatskole til sit barns undervisning. Det er en vigtig frihedsrettighed, som Radikale Venstre står vagt om.

Derfor ønsker vi en stærk og fri folkeskole og stærke folkelige friskoler. Danmark har gennem 200 år haft en god tradition for, at de to skoleformer supplerer og inspirerer hinanden. Med forskelligheder både inden for og mellem skoleformerne.

Vi vil holde fast i koblingsprocenten på 76 procent til friskolerne, hvor den sidste procent understøtter skolernes sociale ansvar.

Vi bakker ligeledes op om både højskoler og efterskoler, som er særegne og vigtige danske skoleformer, som gennem årtier har givet den danske ungdom både samfundsdannelse og livsmod.