Udenrigspolitik

Skal vi styrke sammenholdet eller bryde med samarbejdet? Skal vi løse grænseoverskridende udfordringer i et grænseoverskridende samarbejde, eller skal vi stå alene med dem? Er vi klar til at dele vores formelle suverænitet med andre for at vinde reel suverænitet over de udfordringer, som vi og verden kæmper med?

Vil vi kæmpe for fælles løsninger? Radikale Venstre arbejder for en mere fredelig, retfærdig og lige verden. Alene har Danmark ikke de store muligheder for at påvirke verden, men det kan vi gennem EU, FN og andre organisationer. Vi ønsker at være i hjertet af både EU, FN og NATO - og med hjertet hos de mennesker, der er på flugt og kæmper med fattigdom. 

Putins invasion af Ukraine har ændret det geopolitiske landskab og måden vi tidligere har forstået den internationale verdensorden på. Ukraines grænser er blevet invaderet og vi har endnu engang krig på Europas kontinent. Invasionen har vist at de vestlige demokratier skal stå sammen - både i EU, NATO og FN. Men krigen i Ukraine er ikke den eneste udfordring vi står overfor. Der er fortsat behov for at Danmark fokuserer på Arktis, Afrika og vores nærområder.

Arktis bør have et særligt fokus i dansk udenrigspolitik, da vi er det eneste land i verden, der både er medlem af Arktisk Råd, EU, NATO og FN - og da vi har vital interesse i at arbejde for et sikkert, bæredygtigt Arktis med større velstand og sociale forhold for de arktiske folk. Derfor står Rigsfællesskabet i kernen af Danmarks arktiske engagement. Radikale Venstre ønsker at udvikle rigsfællesskabet til et mere ligeværdigt partnerskab, hvor alle dele Kongeriget tager større ansvar for vores fælles fremtid.

Udfordringen er:

 • Danmarks sikkerhedssituation ændres drastisk i disse år. Cybertrusler, USAs skiftende opbakning til NATO, Putin og Ruslands invasion af Ukraine samt russisk aggression mod Europa og Vesten, afhængighed af sort energi fra ustabile diktatorer og risiko for at langt flere må flygte som følge af klimakrisen.
 • Det internationale retssamfund er udfordret. Små lande som Danmark risikerer at blive klemt, når de store leger stormagtspolitik. Ikke mindst, når vi samtidig skærer hårdt på vores udenrigstjeneste.
 • Der er stor geopolitisk interesse for Arktis - både som handelsrute, men også som sikkerhedspolitisk område.
 • Kinas magtposition bliver større og større samtidig med landet bliver mere og mere diktatorisk - både overfor deres naboer og resten af verden. Det går den forkerte vej i Kina
 • Højrenationale kræfter i Danmark ønsker, at vi skal dukke os, når internationale udfordringer står i kø.
 • Flygtninge skal hjælpes i nærområderne, hører man ofte, men de færreste er klar til at hæve ulandsbistanden, når det kommer til stykket.
 • Frihandel erstattes af protektionisme.

Løsninger: Bedre koordination, mere fredsbevarende og opbygning af civilsamfund

 • Det nationale kompromis, hvor vi bruger 2 % af BNP på forsvaret i 2033. Vi skal bruge penge på forsvar fordi sikkerhed koster. Vi er først og fremmest nødt til at kunne forsvare Danmark.
 • Krig er altid sidste udvej. Alle muligheder for en forhandlet løsning skal afprøves først.
 • Radikale Venstre ønsker et internationalt retssamfund, fordi det giver små stater som Danmark indflydelse og beskyttelse, og det hindrer store lande i at bruge magt til at få deres vilje på bekostning af små lande. Derfor bakker vi varmt op om EU og de internationale konventioner, FN’s principper og om Den Internationale Krigsforbryderdomstol i Haag.
 • Internationale organisationer øger Danmarks indflydelse. Danmark er en småstat, men gennem EU kan vi få en stemme, som har vægt på verdensplan. Derfor ønsker Radikale Venstre fuldt dansk EU-medlemskab og afskaffelse af de danske forbehold samt en stærkere fælles europæisk energi-, udenrigs- og forsvarspolitik med en stærkere dansk udenrigstjeneste til at kæmpe for de danske mandater. På sigt er målet ét EU-sæde i et reformeret FN’s Sikkerhedsråd.
 • Radikale Venstre mener, at Danmark skal gå forrest i kampen for en mere lige og retfærdig verden. Vi vil hæve udviklingsbistanden til 1 pct. af BNI, og vi vil bekæmpe fattigdom effektivt gennem en tilgang baseret på menneskerettigheder. Opbygning af demokratiske institutioner, god regeringsførelse samt støtte til grøn vækst og ansvarligt handelssamarbejde er vigtige elementer i udviklingssamarbejdet.
 • Frihandelsaftaler skal både øge velstanden for alle og give udviklingslandene bedre vækstbetingelser.
 • Vi vil også styrke den europæiske søjle i NATO, så EU i højere grad kan tage sin egen skæbne i egne hænder.
 • En ny arktisk strategi, der udvikler rigsfællesskabet til et mere ligeværdigt og ambitiøs partnerskab mellem de forskellige dele af kongeriget og placerer os centralt i den internationale debat om Arktis´ fremtid.