Skib med dannebrog vajende i vinden

Udenrigspolitik

Vi arbejder for en mere fredelig, retfærdig og lige verden. Alene har Danmark ikke de store muligheder for at påvirke verden, men det kan vi gennem EU, FN og andre organisationer.

Skal vi styrke sammenholdet eller bryde med samarbejdet? Skal vi løse grænseoverskridende udfordringer i et grænseoverskridende samarbejde, eller skal vi stå alene med dem? Er vi klar til at dele vores formelle suverænitet med andre for at vinde reel suverænitet over de udfordringer, som vi og verden kæmper med?

Vil vi kæmpe for fælles løsninger? Radikale Venstre arbejder for en mere fredelig, retfærdig og lige verden. Alene har Danmark ikke de store muligheder for at påvirke verden, men det kan vi gennem EU, FN og andre organisationer.

Udfordringen er:

  • Det internationale retssamfund er udfordret. Små lande som Danmark risikerer at blive klemt, når de store leger stormagtspolitik. Ikke mindst, når vi samtidig skærer hårdt på vores udenrigstjeneste.
  • Højrenationale kræfter i Danmark ønsker, at vi skal dukke os, når internationale udfordringer står i kø.
  • Flygtninge skal hjælpes i nærområderne, hører man ofte, men de færreste er klar til at hæve ulandsbistanden, når det kommer til stykket.
  • Frihandel erstattes af protektionisme.

Internationalt samarbejde og en mere retfærdig verden

  • Radikale Venstre ønsker et internationalt retssamfund, fordi det giver små stater som Danmark indflydelse og beskyttelse, og det hindrer store lande i at bruge magt til at få deres vilje på bekostning af små lande. Derfor bakker vi varmt op om EU og de internationale konventioner, FN’s principper og om Den Internationale Krigsforbryderdomstol i Haag.
  • Internationale organisationer øger Danmarks indflydelse. Danmark er en småstat, men gennem EU kan vi få en stemme, som har vægt på verdensplan. Derfor ønsker Radikale Venstre fuldt dansk EU-medlemskab og afskaffelse af de danske forbehold samt en stærkere fælles europæisk energi-, udenrigs- og forsvarspolitik med en stærkere dansk udenrigstjeneste til at kæmpe for de danske mandater. På sigt er målet ét EU-sæde i et reformeret FN’s Sikkerhedsråd.
  • En mere lige og retfærdig verden. Radikale Venstre mener, at Danmark skal gå forrest i kampen for en mere lige og retfærdig verden. Vi vil hæve udviklingsbistanden til 1 pct. af BNI, og vi vil bekæmpe fattigdom effektivt gennem en tilgang baseret på menneskerettigheder. Opbygning af demokratiske institutioner, god regeringsførelse samt støtte til grøn vækst og ansvarligt handelssamarbejde er vigtige elementer i udviklingssamarbejdet.   
  • Frihandelsaftaler skal både øge velstanden for alle og give udviklingslandene bedre vækstbetingelser.