Tænk nyt-skilt ved en gul container, hvor unge mennesker spiller basket

Udsatte unge

42.000 unge står uden for uddannelses- og arbejdsfællesskabet. Det er unge, som ikke realiserer deres drømme og potentiale. Blandt andet fordi vi har været for dårlige til at give dem den hjælp – eller stille de krav – de har haft brug for. Det giver ikke mening i et samfund som vores og derfor skal der gøres noget.

42.000 unge i alderen 15-24 år har ikke en uddannelse, er ikke i gang med at tage en og har ikke et job. Antallet i gruppen er de seneste to år heldigvis faldet efter at have ligget stabilt på op mod 50.000 personer i et årti.

Det er unge, der har forsøgt at tage en uddannelse, men er snublet i et stadig mere strømlinet uddannelsessystem. Det er unge, hvoraf mange mistrives og er ensomme. Det er unge, som ofte har helbredsproblemer og psykiatriske diagnoser, dårlige karakterer fra folkeskolen og for nogens vedkommende et misbrug eller en kriminel løbebane. Over en tredjedel har en kombination af flere udfordringer på én gang.

Det er unge, som ikke realiserer deres drømme og potentiale. Blandt andet fordi vi har været for dårlige til at give dem den hjælp – eller stille de krav – de har haft brug for. Det er spild af livsdrømme og potentialer. Det giver ikke mening i et samfund som vores og derfor skal der gøres noget.

Radikale Venstres mål er at vi i 2030 har mindst 12.000 færre unge uden uddannelse eller job.

Udfordringen er:

  • 42.000 unge står uden uddannelse eller job. De står ofte uden for fællesskabet, alene og uden den hjælp, de har brug for, til at komme videre.
  • Alt for mange møder systemlogik i kommuner og regioner frem for et menneskesyn, der tager udgangspunkt i hvem de er, og hvad de kan og vil.
  • Kommunerne er hæmmet af krav og regler for hvordan de skal tilrettelægge indsatserne som blokerer for det faglige blik på, hvad der virker, og hvem der har mest brug for hjælp.

Fokus på den enkeltes udvikling

  • Vi vil sætte den enkelte unges udgangspunkt og udvikling i centrum for kommunernes, sundhedssektoren og beskæftigelsessystemets arbejde med de unge.
  • Vi vil sørge for at arbejde og uddannelse ligestilles, og den unge får én kontaktperson.
  • Vi vil nedsætte en Trivselskommission, der skal sikre viden om årsagerne bag den stigende mistrivsel særligt blandt unge og komme med anbefalinger, der kan øge trivslen.
  • Vi vil give større ansvar, frihed og støtte til kommunerne. Vi vil kun måle kommunernes indsats på ét mål: De skal nedbringe antallet af unge uden uddannelse eller beskæftigelse med 25 pct. frem mod 2030. Samtidig tilfører vi 0,5 mia. kr. til Den Sociale Investeringsfond, som kan give kapital til omstillingen og bidrage med nye løsninger på området.
  • Vi vil opruste ungeindsatsen og investere 500 mio. kr. i uddannelsestilbuddene til udsatte unge, herunder 250 mio. kr. til FGU. Samtidig vil vi investere 200 mio. kr. i at styrke de sundhedsmæssige og psykiatriske tilbud til gruppen af udsatte unge for at hæve niveauet i alle kommuner og regioner.
  • Vi vil have jobcentrene til at fungere bedre ved at forenkle og strømline beskæftigelseslovgivningen. For de udsatte unge skal kommunerne frigøres helt af reglerne, hvis de tilslutter sig mål om at nedbringe antallet af unge uden job og uddannelse.