En lille pige og bedstemor læser en bog på en bænk

Velfærd og ældre

Vi kæmper for en velfærd, hvor vi bliver set og behandlet som de forskellige mennesker, vi er. Og hvor dygtige medarbejdere har tid til at yde den faglige indsats og omsorg, som de har valgt faget for.

Hvordan ser fremtidens velfærd ud? Skal Christiansborg regulere i detaljer, hvor mange bade ældre mennesker må få? Eller skal vi lade vores dygtige velfærdsmedarbejdere finde vejen sammen med borgerne?

Vi radikale kæmper for en velfærd, hvor vi bliver set og behandlet som de forskellige mennesker, vi er. Hvor dygtige medarbejdere har tid til at yde den faglige indsats og omsorg, som de har valgt faget for. Og hvor vi påskønner de mange med anden etnisk baggrund, som hver dag knokler i plejesektoren.

Udfordringen er:

  • Dygtige medarbejdere tvinges til at fokusere mere på love, regler og skemaer end på borgerne foran dem. Ægte velfærd kommer ikke på samlebånd, men det bliver konsekvensen af en stadig større standardisering og centralisering af vores velfærd.
  • Sektoren mangler hænder. I alle dele af Danmark mangler der lærere, læger, SOSU-assistenter, sygeplejersker og pædagoger. Det betyder mindre tid og opmærksomhed til den enkelte og uudholdelige arbejdsforhold i nogle dele af den offentlige sektor.

Flere mennesker, mere plads til forskellighed

  • Vi vil sætte den offentlige sektor fri, ved at reducere styringen af velfærden til seks principper, der giver plads til lokale og mere mangfoldige løsninger, der udvikles ansigt til ansigt med de mennesker, den berør.
  • Vi mener, at tilkendelse af tidlig tilbagetrækning skal være baseret på visitation og den enkeltes faktiske helbredstilstand. På den måde kan vi fokusere pengene på de grupper, som faktisk har brug for tidligere tilbagetrækning. Det var baggrunden for, at vi gik med i aftalen om seniorpension. Den ordning, mener vi, er egnet til at håndtere nedslidningsproblematikken, og den kan endda udbygges.
  • Vi vil sikre bedre sammenhæng og tryghed i sundhedsvæsenet for udsatte patientgrupper såsom ældre og kronikere ved at give dem tilbud om en behandlingsvejleder.
  • Vi vil fremme mangfoldige ældreboliger, så ældre borgere får mulighed for at leve i en bolig, der afspejler, hvem de er.
  • Vi vil give bedre mulighed for, at borgere trygt kan afslutte livet i eget hjem omgivet af dem, de holder af.
  • Vi vil stoppe alle uddannelsesbesparelserne, så fremtidens ældre også bliver mødt af dygtigt og veluddannet personale.