Nyhed

Mød kandi­daterne til lands­for­mand­skabet

På Radikale Venstres landsmøde, som afholdes 18.-19. september, skal der vælges nyt landsformandskab for partiet. Foreløbig er der tre kandidater til landsformandsposten og tre kandidater til næstformandsposten.

I disse uger rejser de seks kandidater rundt i landet til medlemsmøder, hvor de hver især præsenterer deres ambitioner for det nye formandskab i et forsøg på at overbevise medlemmerne om, hvor de skal sætte deres kryds på landsmødet. Hvis du ikke har haft lejlighed til at deltage i et af medlemsmøderne, men gerne vil vide mere om de enkelte kandidater, kan du møde de seks kandidater og få en præsentation af deres kandidaturer her.

Christian Holm Donatzky
Christian Holm Donatzky

Formandskandidat Christian Holm Donatzky

Med min erfaring vil jeg levere ro, samling og energi til vores parti.

Ro og erfaring

Efter en turbulent periode har vores parti har brug for ro, så vi kan koncentrere vores kræfter om at bevæge samfundet i en radikal retning. Jeg har siddet i Helsingør Byråd de sidste 8 år. Her har jeg skabt radikale resultater i samarbejde med baglandet og med de andre partier i byrådet.

Samling og sammenhæng

Vi skal skabe sammenhæng mellem de forskellige organisatoriske og politiske led. Jeg vil være bindeled mellem partiet og de folkevalgte. Landsformanden skal holde den radikale fane højt, og jeg vil være med til at sikre, at de folkevalgte ikke glemmer medlemmernes holdninger.

Energi i politikudviklingen

Mit mål er, at Radikale bliver et parti med energi, der kan levere langsigtede bud på de store samfundsudfordringer. Vi skal række ud til civilsamfund, borgere, virksomheder, eksperter og fagfolk. Men det er de radikale medlemmer, der skal formulere politikken, og dem skal vi blive flere af.

Læs mere om Christian Holm Donatzkys kandidatur på medlemsnetværket.

Clara Halvorsen
Clara Halvorsen

Formandskandidat Clara Halvorsen

Er i dag Radikale Venstres landsnæstformand, tidligere kampagneleder for forskellige RV-kandidater, ansvarlig for RV’s projekt i Nepal og tidligere næstformand for Radikal Ungdom. Ved siden af landsnæstformandsposten arbejder hun som konsulent i Dansk Industris afdeling for Global Udvikling og Bæredygtighed.

Clara Halvorsen stiller op i et samlet formandskab sammen med næstformandsskabskandidat Johan Brødsgaard. Sammen ønsker de at sikre stabilitet og ro i partiet – for er ledelsen enig om kursen og arbejdsdelingen, kan energien bruges på at rykke partiet i den rigtige retning og først og fremmest kaste alle kræfter ind i KRV valgkampen. De ønsker at skabe et Radikale Venstre, hvor vi styrker det lokale engagement og skaber et stærkere og mere sammenhængende parti. Det skal gøres ved at styrke regional- og lokalpolitikken i Radikale Venstre, skabe radikale i hele landet, styrke foreningsudviklingen og skabe en bedre medlemshvervning, blandt andet ved at bygge bro fra Radikal Ungdom.

De har præsenteret deres ideer på hjemmesiden https://www.claraogjohan.dk/.

Læs hele Clara Halvorsens kandidatur på medlemsnetværket her

Mikkel Irminger Sarbo
Mikkel Irminger Sarbo

Formandskandidat Mikkel Irminger Sarbo

Er 45 år, kandidat i strategi, organisation og ledelse og har en MBA fra MIT. Mikkel har en lang række radikale poster på CV'et. Herunder 20 år som medlem af landshovedbestyrelsen, formand i hovedstadens Radikale Venstre, indsuppleret i Borgerrepræsentationen og i sine unge år hovedbestyrelsesformand i Radikal Ungdom. De seneste 8 år har Mikkel specialiseret sig i formands- og bestyrelsesarbejde - bl.a. for en række virksomheder, som han selv har skabt og ejer, i Coop Amba og Coop Invest. Tidligere har Mikkel været seniorkonsulent i et internationalt PR-bureau og politisk rådgiver for en række globale virksomheder som public affairs director hos Rud Pedersen.

Mikkel Irminger Sarbo lægger vægt på, at Radikale Venstre skal være det parti, der bliver kendt for at finde holdbare løsninger på væsentlige samfundsproblemer - fra det nære til det internationale. Mikkel går op i, at Radikale Venstre skal investere mere i det politiske arbejde - de Radikale skal være synlige og levere resultater. Mikkel prioriterer, at landsformanden fokuserer på at lede og skabe engagement i hele landet. Derfor vil Mikkel sikre fælles retning og spille alle i partiet - både lederne, politikerne, ansatte og medlemmerne - endnu bedre end de er i dag.

Læs hele Mikkel Irminger Sarbos kandidatur på medlemsnetværket her

Johan Brødsgaard
Johan Brødsgaard

Næstformandskandidat Johan Brødsgaard

Er 27 år og byrådsmedlem i Silkeborg Kommune. Derudover sidder han med i Radikale Venstres forretningsudvalg, da han er formand for partiets Kommunalpolitiske Netværk. Johan Brødsgaard stiller op til næstformandsposten sammen med formandskandidaten, Clara Halvorsen. I deres fælles kandidatur lægger de vægt på, at skabe et landsforbund som danner de bedste rammer for udviklingen af den radikale organisation. Det mener de bedst gøres sammen. Derfor skal den radikale politik og organisation have de bedste vilkår for at rodfæste sig i hele landet. På den baggrund foreslår de tre initiativer.

De foreslår for det første, at der skabes foreningsudvikling i alle led. Det vil de gøre ved at styrke ’formandsnetværket’ og oprette en kompetencebank, som skal kortlægge medlemmernes ønsker og kompetencer i hele landet. For det andet, at der skal være ressourcepersoner lokalt og nationalt. Foreningsudvikling skal være endnu mere decentral og lokalt forankret. Til sidst foreslår de, at foreningstræffes udbredes ved at afholde regionale arrangementer med fokus på foreningsudvikling.

Læs hele Johan Brødsgaards kandidatur på medlemsnetværket her

Sanne Klietsch
Sanne Klietsch

Næstformandskandidat Sanne Klietsch

Er 47 år, kommer fra Vestjylland og bor nu med sin mand og to teenagedrenge i København. Hun har 10 års erfaring som leder med fokus på organisationsudvikling, forandringsledelse, kommunikation og IT, og arbejder lige nu som IT-chef hos Rigsarkivet.

Sanne har særligt to mærkesager for sit kandidatur. For det første vil hun arbejde for en ledelseskultur, hvor vi bliver bedre til at lytte til hinanden. Ikke kun lytte som i høre efter, men også at anerkende hinandens synspunkter. For mange interne konflikter i partiet starter med, at vi håndterer uenighed som magtkampe frem for at anerkende hinandens synspunkter og oplevelser – også når vi ikke ser ens på tingene.

For det andet vil hun styrke medlemsdemokratiet og medlemsinvolveringen inden for bl.a. politikudvikling, valgkampstrategi og foreningsudvikling. Medlemmerne skal kunne mærke at deres indsats i det daglige bliver omsat til indflydelse. Ledelsens opgave er at sikre at medlemsdemokratiet løftes nedefra og op, så der lægges en strategi med afsæt i medlemmernes ønsker for foreningen og politikken.

Sanne præsenterer i sit kandidatur fem konkrete tiltag, som kan bringe os i den retning. De kan læses i hendes kandidatur på medlemsnetværket her

Hanne Roed
Hanne Roed

Næstformandskandidat Hanne Roed

Efter en længere periode med overvejelser, har jeg besluttet at stille op til valget om at blive næstformand i vores parti.

Valg!

Der er 2½ måned til valg. Ingen tvivl om at de seneste år har der været gjort en stor indsats for at de lokale politiske niveau skulle få en mere fremtrædende plads i den radikale bevidsthed og at det er lykkedes. Det fik vi fremgang på ved sidste lokale valg og det skal vi fortsætte med.

Hvad kan jeg hjælpe med?

Derfor vil jeg også have det udgangspunkt, at man lige nu ikke skal i lange samtaler med de lokale foreninger og lokal-kandidaterne, som allerede står klar i startboksene. Man skal i stedet spørge hvad man som understøttende landsorganisation og næstformand kan hjælpe med nu og her.

Dialogen som styrker

Når valgene er overstået, så skal vi styrke de medlemsfora, hvor dialoger, som altid, har været partiets kendetegn og styrke og som skal præge vores folkevalgte og vores tilgang til at danne holdninger.

Læs hele Hanne Roeds kandidatur på medlemsnetværket her.

Mød kandidaterne inden landsmødet

Du kan møde formandskabs-kandidaterne i deres sidste medlemsmøde online, som foregår 6. september klokken 19.30-21.30 via Zoom. Vi åbner mødet fra klokken 19.15. 

Deltag i medlemsmødet på Zoom