Nyhed

Midtvejsstatus på en radikal rundtur

Martin Lidegaard og Samira Nawa til medlemsmøde på Vartov i København
I løbet af februar og marts er Martin Lidegaard og Samira Nawa rundt i ni af landets storkredse. Her mødes de med de Radikale Venstres kommunalt- og regionalt indvalgte, ligesom de besøger virksomheder og uddannelsesinstitutioner. Men ikke mindst holdes der medlemsmøder, hvor der sammen gøres status, ses fremad og svares på en masse spørgsmål.

De sidste par uger har budt på medlemsmøder i Østjyllands, Københavns, Sydjyllands og Københavns Omegns Storkreds, hvor der flere gange har været omkring 100 medlemmer samlet.

Du kan her læse en reportage fra medlemsmødet i Østjyllands Storkreds.

Hver gang er Martin og Samira taget hjem med både nye tanker og ny energi, men ikke mindst med fyldte notesbøger og en stor stak post its. For på medlemsmøderne – og de sideløbende møder med kommunalt og regionalt indvalgte – får Martin og Samira vigtige input til det, der fra august skal være rammen for Folketingsgruppens arbejde og som alle dele af partiet – hver fra deres udgangspunkt – skal kunne se sig selv i: ”Så vi alle spiller den samme melodi, men hver med vores eget instrument”, som Martin typisk formulerer det.

Derfor er det også til stor glæde for gruppeledelsen, at der indtil videre er blevet taget godt imod de tanker, som de har præsenteret på medlemsmøderne. Under arbejdstitlen ’Partiet for den næste generation’ deler de deres tanker om en klar prioritering af de udfordringer, som vi skal løse for at give en bedre verden videre til den næste generation end den vi fik fra den forrige.

Når deltagerne på medlemsmøderne bliver spurgt om de kan se for sig, at Radikale Venstre skal være partiet for den næste generation, svares der klart ja. Hvad der så ligger i at være ’Partiet for den næste generation’ er der naturligvis flere bud på. Men de svar, der er blevet givet på de indtil videre fire medlemsmøder tegner alligevel et billede af en ramme med tre hovedsøjler: 1) Uddannelse, 2) klima og miljø samt 3) børn & unge og trivsel. Alt dette skal naturligvis hvile på en sund økonomi, der kan levere den arbejdskraft der skal til for at sikre velfærden. På internationalt samarbejde og udsyn. Og på nogle grundlæggende værdier og principper.

Ordsky med temaer fra medlemsmøder i Radikale Venstre
På medlemsmøderne er deltagerne enten alene eller i grupper blevet bedt om at svare på ”Hvad er de største og vigtigste problemer for fremtiden, som vi skal løse?”. Disse svar har vi grupperet, samlet på tværs af de fire afholdte medlemsmøder og lavet til denne ordsky. Jo større skriftstørrelsen på et ord er, jo flere gange er det nævnt i besvarelserne.

Klik her for at se hele ordskyen

Rundturen til landets storkredse har været de første og vigtige skridt i udarbejdelse af det, der skal være det radikale projekt de kommende år. Nogle vigtige år, hvor vi har et Europa-Parlamentsvalg allerede næste år i 2024, et kommunal- og regionsrådsvalg i 2025 og et folketingsvalg, der kan komme før eller siden og allersenest i 2026.

Medlemsmøderne har i den grad hjulpet til at forbedre og tilpasse folketingsgruppens indledende tanker. Så vi sammen kan sætte retningen og finde ny energi. Derfor vil folketingsgruppe, valgudvalg, forretningsudvalg og hovedbestyrelse nu arbejde videre med rammen for en ny strategi.

De kommende medlemsmøder

Du kan stadig nå at tilmelde dig et af de fem kommende medlemsmøder i Nordsjællands, Sjællands, Nordjyllands, Vestjyllands eller Fyns Storkreds.

  • Mandag d. 27/2 på Hillerød Rådhus kl. 19.30-21.30
  • Torsdag d. 2/3 i Regionshuset i Sorø kl. 19.30-21.30
  • Torsdag d. 9/3 i Aalborg hos Fokus Folkeoplysning kl. 18.30-20.30
  • Fredag d. 10/3 i Herning hos Kulturhotel Højhuset kl. 19.00-21.00
  • Mandag d. 13/3 i Studenterhuset i Odense kl. 19.30-21.30
Tilmeld dig her
Medlemsmøde i Skanderborg
1/0

Medlemsmøde i Skanderborg