Mikkel Irminger Sarbo taler til Radikale Venstres landsmøde 2023
Nyhed

Landsformandens beretning

Landsformand Mikkel Irminger Sarbos tale til Landsmødet 2023

Det talte ord gælder

Kære Landsmøde

Fantastisk at se jer – fantastisk at mærke jer!

Det her landsmøde er lidt særligt, for der har været et ganske ekstraordinært tilløb frem mod det.

For det første Martins bog, som nu er blevet flot lanceret.

For det andet den EP-spidskandidat Danmarks-turne, som har fundet sted de sidste tre uger her op til landsmødet, hvor de har gjort deres hoser grønne frem mod denne weekends valg og EP-valget næste sommer – flotte oplæg – spændende diskussioner – og en unik begejstring for at tage ansvar og gøre en forskel!

Jeg synes, at I skal give alle EP-kandidaterne en kæmpe applaus!

Politik er i stykker! Kan I huske, at vi har talt en del om det?

Det er det stadigvæk på mange områder.

Vores folketingsgruppe har målt regeringens politik på en række vigtige indikatorer for os og for fremtiden, og vurderet indsatserne med rødt, gult eller grønt alt efter, om der er blevet leveret på dem.

Ud af 25 indikatorer, var der kun én eneste vurderet med grønt.

Men det giver dårlig energi at tale for meget om alt det, der ikke virker. Det giver til gengæld god energi at tale om, hvordan vi kan gøre politik bedre!

Derfor har vi lagt en plan!

Den plan indeholder:

- Generationskontrakten: det politiske projekt

- En ny kontrakt med vælgerne, hvor vi ikke fortæller dem, hvad de skal mene, men inddrager dem i at finde løsninger

- En ny kontrakt mellem vores politikere og baglandet, hvor vi ikke sidder og fedter med hver vores, men hvor vi ror i fælles båd

Generationskontrakten

Jeg tror, at den efter i dag står ret tydeligt!

Og mange af jer har jo selv været med i fortællingens tilblivelse på den store rundtur til storkredsene i foråret og ved drøftelser i forretningsudvalg og hovedbestyrelse.

Vi var faktisk spændte på, om der eksternt ville være en bredere interesse for det radikale blik på verden.

Det var der i den grad! Så jeg forstår virkelig godt, at Martins glade smil er endnu større end det plejer – og jeg nyder at se det!!!

En ny kontrakt med vælgerne. Hvad mener jeg med det?

Jo, hvor nogen mener, at man kun skal bedrive politik, som 80 procent står bag...

Så skal vi være dem, der tør at sige, hvad der skal til!

Vi skal koncentrere os om de 20 procent, som vil kunne finde på at stemme på os.

Vi skal blive dygtige til at finde frem til dem. Vi har alt for ofte banket på masser af døre, hvor vi ikke var ønsket og kæmpet på gader og stræder for at få afsat lidt flyers.

Nu skal vi sammen blive klogere på, hvor vi finder dem, lytter til dem og engagere dem!

Som jeg altid har sagt: If they work for you, they vote for you!

Vigtigst af alt, så skal vi arbejde med en ny kontrakt mellem de aktive medlemmer og vores mange fantastiske radikale politikere.

En kontrakt hvor vi er tydeligere i vores forventninger til hinanden, hvor vi gerne må forlange mere af hinanden, men hvor vi sikrer, at vi trækker på samme hammel, og hvor vi også forpligter os på at understøtte vores folkevalgte stærkere.

Vi radikale har altid levet efter den regel, at man fik indflydelse, hvis man sad med ved bordet. Den regel gælder ikke længere i forhold til regeringssamarbejde. Tænk jer, om det havde været Martin Lidegaard, som skulle have stået i minister Lars Aagaards sko og opfinde dårlige undskyldninger...?

Men her i partiet, der gælder det fortsat at man faktisk får indflydelse, når man er med!

Derfor skal vi lave flere anledninger, hvor både medlemsvalgte, medlemmer og potentielle vælgere trækkes ind i det politiske arbejde.

Lad mig nævne et par eksempler fra året der er gået:

Under regeringsforhandlingerne sidste år havde vi hele fire møder online, hvor en udvidet hovedbestyrelse var med i dialogen om, hvordan vi skulle gå ind i forhandlingerne. Der prøvede gruppen deres oplæg og argumenter af, og blev klædt på med en kappe af viden, som ingen særlig rådgiver ville kunne levere alene.

Vores nye politikudviklingsgrupper har også vist sig fantastiske! Her udvikles politik, som skal bruges til noget – og vi er sammen om det!

Det kommende år kommer I til at opleve mange flere anledninger, hvor vi samles om at løfte vores radikale Signaturindsatser - I kan godt glæde jer!

Her i lokalet – her er vi mange!

Ude i samfundet, der er vi få, men vi er rå, og vi tager ansvar!

Og så står vi sammen og gør, hvad der skal til!

Derfor kommer vi også til igen at få magt, som vi har agt.

Og vi kommer til at give et bedre Danmark videre!