Det radikale telt ved Folkemødet i Allinge

Radikale
Venstre Faxe