Det radikale telt ved Folkemødet i Allinge

Radikale Venstre .
Herning