Aage Langeland

Kandidat til regionsrådsvalget 2021, suppleant til Hovedbestyrelsen
Region Nordjylland