Anders Juhl

Medlem af Hovedbestyrelsen (uden stemmeret)