Anders Medum Groth

Anders Medum Groth

Byrådsmedlem
Furesø Kommune

Furesø er en dejlig kommune. Vi er beriget af en unik natur, gode skoler, fantastiske foreninger, et rigt handelsliv og indbyggere, som er mere glade for deres kommune end i andre kommuner. Men vi er også plaget af motorvejsstøjen, som skærer sig igennem vores kommune. Den håber jeg at kunne være med til at sætte en endelig stopper for.

Trafikstøj i Furesø i perspektiv

Mine mærkesager

Det gode børneliv

For mig er det vigtigt at vi skaber gode rammer for daginstitutioner, skoler, fritidshjem og klubberne. Både de offentlige og de private. Vi skal sikre flere pædagoger i daginstitutionerne, så vores minimumsnormeringer følger anbefalingen fra BUPL.

Motorvejen skal støjdæmpes

Støj er et kæmpe problem i Furesø, og vi skal have gjort noget ved det. Det arbejde har jeg valgt at stille mig i front for. Støjen øges i øjeblikket for hvert år der går. Det er ikke holdbart.

Natur, biodiversitet og rene søer

Vi skal i Furesø give mere plads til vild natur og biodiversitet. Furesøen var engang Danmarks reneste sø. I dag bliver den og Farum Sø ved større regnskyl fyldt op med store mængder spildevand.

Doktorens bugt

Om mig

Jeg er 40 år, tilflytter til Furesø i 2015 efter at have boet i København i en årrække. Stammer fra Lolland hvor jeg er født og opvokset. Jeg er far til tre børn, der alle går i folkeskolen og er gift med Cecilie.

Da vi skulle flytte fra København, ledte vi godt og grundigt efter et godt sted at bo. Det var væsentligt for os, at det var tæt på byen, men samtidig også i naturskønne omgivelser. Derudover vægtede det højt at der var et stærkt forenings- og fritidsliv. Ikke mindst for vores børn.

Vi er blevet meget glade for vores valg. Furesø har fantastiske rammer til det gode liv. Det sætter jeg stor pris på, og vil gerne være med til at udvikle i fremtiden.

Jeg er uddannet lærer fra N. Zahles Seminarium med linjefag i dansk, musik, samfundsfag og idræt. Jeg har været ansat som lærer i både Rødby og Gentofte.
Efter 10 år som lærer, var det tid til at afsøge nye udfordringer. Jeg startede som redaktør hos Clio Online, hvor jeg skabte en undervisningsplatform til musikundervisning for grundskolen. Her var jeg et par år, indtil jeg startede i mit nuværende job som projektleder for Dansk Sang, Musiklærerforeningens forlag. Her arbejder jeg primært med digitalt undervisningsmateriale til musikundervisningen og forretningsudvikling af forlaget.

Anders Medum Groth
2021 - nu
Bestyrelsesmedlem · Spil Dansk
2020 - nu
Skolebestyrelsesmedlem · Stavnsholtskolen
2017 - nu
Projektleder · Dansk Sang
2017
Digital redaktør · Clio Online
2015 - 2017
Forlagsredaktør · Clio Online
2011 - 2012
Ledelse på vej · Gentofte kommune
2007 - 2015
Lærer · Bakkegårdsskolen, Gentofte
2005 - nu
Fodbolddommer · DAI
2004 - 2007
Læreruddannelse · N. Zahle seminarium