Anne Heeager

Anne Heeager

Byrådsmedlem
Skanderborg Kommune
Jeg drømmer om en kommune, hvor mange tager ejerskab i forhold til at løse vor tids store udfordringer, hvor stærke fællesskaber viser sig i rigtig mange sammenhænge, og hvor alle føler, at de spiller en rolle.
Anne Heeager

Skanderborg Kommune skal - som kommune - gå forrest med et godt eksempel. Det gælder i forhold til at tage ejerskab for den grønne omstilling. Det gælder også i forhold til at understøtte de mange frivillige fællesskaber, vi er heldigvis har. Og så gælder det i forhold til at investere i vores børn og unge - i deres fællesskaber, opvækst og uddannelse. Det er fra vores børn og unge at fremtiden skal gro, og det skal afspejle sig i de kommunale prioriteringer og fokusområder.

DE BEDSTE RAMMER FOR VORES BØRN OG UNGE

Alle børn skal have mulighed for at klare sig godt i livet. Det kræver en tidlig opmærksomhed på det enkelte barn og høj kvalitet i vores dagtilbud og skoler. Jeg mener, at vi i Skanderborg Kommune skal investere mere i vores dagtilbud, så vi får flere hænder og mere uddannet personale. Samtidig skal vi prioritere vores skoler højere og sikre gode rammer om vores børn og unges frie tid. Dét er afgørende, hvis vi vil løfte alle børn, så de kan vokse op og blive selvstændige og frie mennesker.

STÆRKE FÆLLESSKABER, KULTUR- OG FRITIDSTILBUD

Det er grundlæggende vigtigt for os alle at være en del af stærke fællesskaber; at blive anerkendt og set, og at være en del af noget større. I Skanderborg Kommune bidrager mange til de frivillige fællesskaber, og det har en enorm værdi. Derfor skal fremme og understøtte de frivillige fællesskaber og sikre gode rammer omkring dem – bredt i hele kommunen.

FORREST I DEN GRØNNE OMSTILLING

I Radikale Venstre insisterer vi på at aflevere en bæredygtig klode til den næste generation. Kun med fælles handling fra virksomheder, kommune og borgere vil det lykkes. Vi skal have mere vild natur kommunalt og privat. Vi skal forbruge mindre og sortere vores affald bedre. Og vi skal sikre mere grøn og el og spise mindre kød – for blot at nævne nogle få emner. Skanderborg Kommune skal gå forrest – og skabe følgeskab. Og vi skal gøre det NU.

Om mig

Jeg er 44 år og bor i Skanderborg med min mand, Morten, og vores fire fælles børn. Vi har boet i Skanderborg siden 2008 og elsker byen, naturen og de mange fantastiske muligheder, der er. Uanset om man er til byliv, naturoplevelser eller fællesskab- og foreningsliv så kan vores kommune noget!

For mig er arbejdet i Skanderborg Byråd utrolig vigtigt. Jeg ønsker nemlig at præge udviklingen i den kommune, hvor jeg bor - og jeg oplever at kunne gøre en forskel. Derfor har jeg valgt at arbejde på nedsat tid for at kunne bruge hovedparten af min tid på byrådsarbejdet.

Og min deltagelse er vigtig, for jeg bidrager til at sikre en større mangfoldighed i Skanderborg Byråd. Der er nemlig få kvinder - og desværre endnu færre med hjemmeboende børn. Jeg kan derfor med min baggrund og min livssituation være med til at sikre, at flere befolkningsgrupper bliver repræsenteret.

Jeg ønsker at være en stærk stemme i Skanderborg Kommune for vores børn og unge, for vores foreningsliv og for den grønne omstilling.

CV

Tillidsposter

 • Medlem af Skanderborg Byråd (2018-2021)
 • Medlem af Økonomiudvalget samt Undervisnings- og Børneudvalget (2018-2021)
 • Skolebestyrelsesmedlem på Morten Børup Skolen (2014-2019)

Erhvervserfaring

 • Politiker (2018- )
 • Ekstern lektor og censor, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet (2018 - )
 • Adjunkt, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet (2015-2018)
 • Adjunkt, Administrationsbacheloruddannelsen, VIA (2012-2015)
 • Ph.d.-stipendiat ved Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet (2008-2012)
 • Fuldmægtige i Magistratsafdelingen for Børn og Unge, Aarhus Kommune (2007)
 • Fuldmægtig i KL’s Økonomiske Sekretariat (2003-2007)

Uddannelse

 • Ph.d. i Statskundskab, Aarhus Universitet (2008-2012)
 • Bachelor og kandidat i Stastkundskab, Aarhus Universitet (1997-2003)
 • Msc in Local Economic Development, London School of Economics (2001-2002)
 • Gymnastikhøjskolen i Ollerup (1996)
 • Morsø Gymnasium (1993-1996)

Udvalgte publikationer

 • Heeager, Anne og Søren Jermiin Olesen (2018). Kommunaløkonomi. Hans Reitzels Forlag, indgår i bogserien STATSKUNDSKAB, s. 1-317.
 • Heeager, Anne og Jakob Holm (2019). Hvordan modtager folkeskolen økonomiske ressourcer, og hvilken betydning har det? Politica 51 (2): 211-230. Kåret som årets bedste artikel.
 • Heeager, Anne (2017). Placering af økonomisk beslutningskompetence internt i danske kommuner. Politica 49 (1): 47-67.