Anne Skau Styrishave

Anne Skau Styrishave

Byrådsmedlem i Odense, regionsrådsmedlem i Region Syddanmark, medlem af Hovedbestyrelsen
Folketingskandidat i Fyns Storkreds
Jeg tror grundlæggende på, at vi kan skabe fremskridt og forandring i rigtig mange menneskers hverdag gennem politik. Og jeg mener, at en stor del af vejen til et grønt, socialt og økonomisk bæredygtigt samfund går gennem lokalpolitik.
Anne Skau Styrishave

Jeg er kandidat til Odense Byråd og Region Syddanmark, fordi jeg tror på, at vi gennem politik kan skabe en positiv forandring, som kan smitte af på verden omkring os. For mig handler det om at tage ansvar lokalt, når vi skal løse globale udfordringer.

Min vision for Odense er, at vi skal være blandt verdens mest bæredygtige byer - på den grønne dagsorden, men også når det kommer til sundhed, mental trivsel, uddannelse, bæredygtig vækst, ligestilling og et opgør med negativ social arv og stigende ulighed.

Mine største ambitioner for Region Syddanmark er, at vi knækker koden for, hvordan vi skaber mere lige adgang til sundhedsvæsnet. Det bør være en hjørnesten i ethvert velfærdssamfund, at man uanset hvem man er og hvad ens forudsætninger er, har mulighed for at få adgang til grundlæggende sundhedsydelser.

Dette kræver også et langt større fokus på forebyggelse end vi har i dag. Og så skal regionen selvfølgelig også vise, at vi evner at være en aktør i den grønne omstilling, som sætter ambitiøse mål for, hvilket aftryk vi vil have på resten af verden.

Mine mærkesager

Ulighed i sundhed

Den store ulighed i sundhed er dybt uretfærdig og et af de mest akutte problemer som vores velfærdssamfund står over for. At nedbringe ulighed i adgangen til sundhed bør derfor stå øverst på listen over politiske prioriteringer.

Psykiatrien

Og så har vi selvfølgelig psykiatrien, som længe har været underprioriteret, og er et af de områder i vores sundhedssystem, hvor der er mest ulighed. For mig er det centralt at forbedre samarbejdet mellem regionen og kommunerne, så ansvaret for patienten aldrig tabes mellem de forskellige instanser.

Og så skal vi blandt andet hæve normeringerne i psykiatrien, sætte fokus på tværfaglighed i behandlingen og afsætte flere midler til forskning inden for psykiatrien. Desuden er det afgørende for mig at arbejde for en forbedring af behandlingen af spiseforstyrrelser.

Klima, biodiversitet og grøn omstilling

Til sidst er der selvfølgelig klimaet, biodiversitetskrisen og den grønne omstilling. Dette kommunalvalg er muligheden for, at tage et grønt kvantespring lokalpolitisk. Lokale initiativer kan gøre en afgørende forskel, hvis vi tør prioritere dem - også økonomisk. Det handler om langsigtede investeringer, og det handler om at lave ambitiøse målsætninger i vores lokaldemokrati.

1/0

Anne Skau Styrishave er opstillet som folketingskandidat i Odense Sydkredsen i Fyns Storkreds.