Cecilie Lindahl

Cecilie Lindahl

Byrådsmedlem
Lyngby-Taarbæk Kommune
Jeg mener Lyngby-Taarbæk kommunes gode udgangspunkt forpligter til at være mere ambitiøse, især på Børn & Unge området, i Byudviklingen og med Bæredygtige initiativer og mål.
Cecilie Lindahl

Jeg mener at Lyngby-Taarbæk er en dejlig kommune. Vi har de smukkeste rammer med naturen omkring os og historiske bygninger, der giver livsglæde og skønne oplevelser.  Vi har et aktivt handelsliv og et verdensklasse universitet, der gør at Lyngby ikke bare er en forstad til København, men en by i sig selv. Vi har mange spændende virksomheder og en god infrastruktur. Vi har et fint mix af borgere både mht. alder, indkomst niveau og kulturel baggrund. Vi har generelt gode skoler og et rigt fritidstilbud.

Alt det skal vi værne om og ikke tage for givet, men sikre forbliver og styrke. Jeg mener at Lyngby-Taarbæks gode udgangspunkt forpligter til at være mere ambitiøse, især på Børn & Unge området, i Byudviklingen og med Bæredygtige initiativer og mål.

Min vision for Lyngby-Taarbæk er: 

 • At det skal være en PROGRESSIV Børn og unge kommune, hvor der er fokus og vilje til at prioritere og sikre høj trivsel for ALLE Børn og Unge.
 • At det skal være en LEVENDE kommune med plads til FÆLLESSKAB i Byrummet og Byudviklingen, på tværs af byens borgere og aldre.
 • At det skal være en Bæredygtig kommune, der sørger for livskvalitet nu og her og samtidig tænker på de næste generationer og det aftryk kommunen efterlader.

Tænk stort – start med de små

Jeg vil kæmpe for at Lyngby-Taarbæk bliver en progressiv Børn & unge kommune, hvor der er fokus på, og vilje til at prioritere og sikre høj trivsel for ALLE børn og unge. Mere konkret mener jeg at:

 • Vi bør sørge for at vores mindste får voksen nærvær og kvalitet i dagtilbudene, for det skal ikke blot være pasning, men udvikling af individer med rettigheder. Al forskning viser hvor essentielle disse første år er, og at investering heri betaler sig.
 • Vi bør have minimumsnormering inden 2024 på daginstitutionerne og sikre flere lærer og pædagoger i skolen og SFO’en.
 • Vi bør sikre ordentlige fysiske rammer med sundt indeklima og inspirerende udendørs faciliteter til LEG for alle aldre.
 • Vi bør sikre at ALLE børn lærer at læse og regne også de 4,6%, som får under 2 efter endt skolegang i dag i kommunen.
 • Vi bør have en ambition om skældud frie institutioner og skoler, da al forskning viser hvor skadeligt skæld ud er på børn, og da man sagtens kan være en autoritet og irettesætte på en god måde, hvor man tager hensyn til barnets perspektiv. Sammen med ambitionen skal der sikres ordentlig rammer, viden og værktøjer hertil.
 • Vi bør sætte skolerne og institutionerne FRI for detailstyring og give ledelsen og fagpersonalet mulighed for i højere grad at tilrettelægge skoledagen og undervisningen, der passer bedst til den børnegruppe og personalegruppe de har, og til den profil de gerne vil have.
 • Vi bør sikre at de større børn og unge har nogle attraktive tilbud i form af fede ungdomsklubber/væresteder og fritidstilbud, der får dem med i sunde fællesskaber.

Tænk stort – start i det små

Jeg vil gerne arbejde for at vi får en LEVENDE Kommune ved at skabe flere rum og rammer til FÆLLESSKAB I byrummet og byudviklingen på tværs af byens borgere og for alle aldre. Mere Konkret mener jeg at:

 • Vi bør skabe flere steder til at mødes til social samvær for store og små i det offentlig rum med eks. kunstneriske og innovative legepladser, naturlegepladser, steder til at dyrke streetsport så som skatebane og parkour, fitness tracks mv..
 • Vi bør sikre at vores handelsliv kan konkurrere mod e-handel ved at have plads til et livligt udendørsservering, hyggeligt ophold og leg.
 • Vi bør give plads til lidt mere kreativitet og skæve indslag, så som pop-up cafeer, street food marked, iværksætteri, der gør at de unge og studerende også vil bruge byen.
 • Vi bør sikre mere fællesskab ved f.eks. at have fede ungdomsværesteder, et sted til de små børn fra 0-3 årige og deres forældre, bringe de ældre tættere på vores mindste borgere, flere oldekolle bofælleskaber, have rammer til fællesspisning i folkekøkkener og sikre levende kulturhuse for ALLE.Tænk stort – start for de små

Jeg vil gerne arbejde for at vi får en Bæredygtig kommune, der sørger for livskvalitet nu og her og samtidig tænker på de næste generationer og det aftryk kommunen efterlader. Vi skal have flere Bæredygtige initiativer, der er gode for miljøet, gode for os og ikke økonomisk behøver at være en merudgift Vi skal have ambitiøse CO2-neutrale mål og aktivere alle kommunes interessenter heri. Mere konkret mener jeg at:

 • Vi bør reducere trafik støjen væsentlig, for at sikre at de mange åndehuller vi har både i de private haver, fællesområder og i naturen, rent faktisk også er skønne at være i.
 • Vi bør have flere initiativer a la "Vild natur", som skaber bedre biodiversitet, ser fint ud og sparrer penge i kommunekassen - det er 3 x win.
 • Vi bør have mindre kødforbrug i kommunen evt. 1-2 kødefrie dage eller et mål om 20-30% reduktion. Mindre kødforbrug hjælper med CO2 reduktionen, er sundt for borgerne og sparer penge i kommunekassen – 3 x win.
 • Vi bør sænke i dobbeltfunktioner ved at klimatilpasse eksisterende legepladser og pladser, nu hvor de skal renoveres, så de kan anvendes til skybrudssikring og omvendt anvende regnvandssamlingssteder til leg og ophold.
 • Vi bør være mere ambitiøse på hvornår kommunen skal være CO2 neutral og hvordan vi får aktiveret alle kommunens interessenter heri. Jeg mener vi kan lære af Sønderborg, der har skabt verdensberømmelse med deres Projectzero. De har gjort det nemt og motiverende for alle kommunens interessenter at deltage I projektet eks. aktiveret butiker, virksomheder, boligforeninger og borgere gennem certificerings ordninger, der giver konkret hjælp til hvordan de kan udlede mindre CO2 samt gør det sjovt og kan bruges som markedsføring.
 • Vi bør aktivere DTU, som er et af verdens bedste tekniske universiteter. Hvorfor ikke gøre LTK til deres egen lab, hvor de i højere grad kan teste ny teknologi og smarte løsninger.

Om mig

 • Jeg er 41 år, gift, mor til tre drenge i alderen 0, 5 og 8 år, og bor i Kgs.
 • Jeg har en cand merc. i International Business fra CBS
 • Jeg har 15 års erfaring fra det private erhvervsliv med strategi og forretningsudvikling
 • Jeg er medlem af skolebestyrelsen på Lindegårdsskolen, hvor jeg er med til at præge skolens videre retning med eks. at bringe “den skældud-frie skole” til debat og er med til at besvare høringssvar på nye tiltag på skoleområdet i kommunen eks. specialområdet.
 • Jeg er analytisk, har fokus på bolden, kan lide at tale med alle slags mennesker, tør at udfordre det gængse og brænder for at gøre en forskel.
 • Jeg ønsker at stille op til kommunalbestyrelsen, fordi jeg er passioneret omkring at gøre Lyngby-Taarbæk til en endnu bedre kommune især for børnene og de unge.