Christian Holm Donatzky

Christian Holm Donatzky

Byrådsmedlem
Helsingør Kommune

Mine mærkesager

Klima og natur

Klima- og naturkrisen er vor tids største udfordring, og Radikale har i denne byrådsperiode presset på for flere cykelstier, elbusser og en drift af kommunens arealer til gavn for biodiversiteten. Radikale vil fortsat arbejde for, at Helsingør Kommune går forrest i den grønne omstilling og tænker bæredygtighed i alt, hvad vi gør. Vi skal tænke på de kommende generationer.

Børn og unge

Radikale vil kæmpe for, at alle børn får lige muligheder. Derfor vil vi prioritere midler til tidlig indsats, gode normeringer i daginstitutionerne og nok lærere i vores skoler.

Den bynære placering af uddannelser, som Radikale har arbejdet for, vil gøre det nemmere at tiltrække flere uddannelser. Flere uddannelser giver flere unge og mere liv til gavn for alle.

Kultur og mangfoldighed

Radikale vil forsætte kultursatsningen i Helsingør Kommune, beskytte vores kulturarv og arbejde for en mangfoldig kommune med blandede boligkvarterer med plads til alle. Radikale har været med til at skærpe kravene i lokalplaner og vil fortsat kæmpe for, at de også bliver overholdt.

Om mig

Jeg er cand.mag. i historie og samfundsfag og selvstændig - driver virksomheden History Tours.

Jeg ror kajak, cykler og elsker kultur - musik, litteratur og film.

2018 - 2021
Formand for By-, Plan- og Miljøudvalget
2014 - 2021
Byrådsmedlem i Helsingør Kommune
2014 - 2017
Formand for Børne- og Uddannelsesudvalget
2003 - nu
NU
Driver virksomheden History Tours, der laver historiske byvandringer, foredrag og events