Christina Thorholm

Christina Thorholm

Socialordfører, ældre- og familieordfører, kommunalordfører, ordfører for §71-udvalget
Folketingskandidat i Nordsjællands Storkreds, byrådsmedlem i Hillerød Kommune
Som folketingspolitiker brænder jeg for at øge trivslen for børn, unge og ældre. Jeg bruger min erfaring som pædagog og økonom til at skabe radikale forbedringer, som virker i virkeligheden.
Christina Thorholm

Jeg vil gerne forsætte folketingsarbejdet, fordi jeg har kan se, at jeg får resultater, når jeg tager kampen med ministrene for at finde bedre løsninger for bl.a. for børn, unge og ældres trivsel.

Jeg er vedholdende i at skabe muligheder, lytter og samarbejder med mennesker og organisationer. Med mine mange års erfaring fra politik og fra praksis er jeg god til at skabe løsninger, som har fokus på praksis. Jeg har masser af vilje og erfaring til at forsætte med for at skabe radikale forbedringer i Folketinget ikke mindst for børn, unge og ældre – men også for vores klima og miljø.

Min drøm er, at børn, unge og ældre trives og har muligheder

Børn og unge skal trives. Børn og unge ser frem til de muligheder og den fremtid, der venter dem, med troen på fremtiden.

Ældre medborgere skal føle sig som en ældrestyrk og føle, at de er velkommen til at deltage i fællesskabet på arbejdsmarkedet og andre fællesskaber, så længe som muligt.

Min drøm er at velfærdsmedarbejderne få den status, som de fortjener, da vi har brug for dygtige pædagoger, lærer og sundhedsmedarbejdere i vores velfærdssamfund.

Min drøm er, at vi tager et større klimaansvar, at vi er foregangsland, som tænker nyt og som tager et større ansvar for at nedbringe vores CO2 udledning.

Sofie Carsten Nielsen og Christina Thorholm til klimademonstration i Hillerød

Mine mærkesager

Børn og unges trivsel er vores ansvar!

Børn og unges trivsel skal styrkes – fordi alt for mange børn og unge trives for dårligt. For mange unge forlader skolen uden de nødvendige forudsætninger for at tage en uddannelse. Det skal vi ændre i fællesskab og ved at investere mere i børn og unge. Det er vigtigt for mig, at Radikale Venstre vil investerer i et børneløft på 1. mia kr., nedsætte en trivselskommission og sikre, at der er flere uddannede pædagoger i vores dagtilbud og lærer i folkeskolerne. Jeg kæmper for, at vi får en familiepolitik med bedre mulighed for et fleksibelt arbejdsliv, så vi har mulighed for mere tid i familierne.

Fleksibilitet i arbejdslivet og et godt seniorliv!

Mange seniorer vil fortsat gerne være en del af fællesskabet i arbejdslivet og nyde den identitet, som arbejdslivet skaber. Jeg vil skabe bedre muligheder for at blive i beskæftigelse som seniorer. Det handler om ret til deltid og bedre mulighed for beskæftigelse sidst i livet, fordi vi holder op med at aldersdiskriminere.
Alt for mange mennesker lever med kroniske sygdomme, sygdomme vi kan forebygge. Det er vigtigt for mig at Radikale Venstre vil styrke den forebyggende indsat. Jeg vil styrke det forebyggende arbejde af både fysiske og psykiske sygdom, mulighed for udredning og behandling. Jeg kæmpe for samarbejdet om bedre om kvaliteten og behandling i en sundhedssektor.
Det skal være trygt at blive ældre, så jeg kæmper for mulighed for at være del af fællesskaber med flere seniorboliger.
Vi skal have den hjælp, vi har brug for, når vi er mest sårbare og hjælpen skal være mere fleksibel. Det enkelt menneske skal have mulighed for at tilkøbe hjælp.

Grønt generationsansvar!

Vores klimaaftryk er for stort og skal reduceres. Det er vigtigt for mig, at Radikale Venstre har en vision og en plan for, at vi får et 110 % grønt Danmark. Det handler om partnerskaber, hvor løsningerne udvikles i fælleskabe for at reducere vores CO2 forbrug.
Radikale Venstre vil investere i grønne løsninger og grøn energi. Vi kæmper for en grøn skattereform, hvor vi betaler for den CO2 vi bruger. For mig er det vigtigt, at lovgivningen understøtter, at vi gør den letter at træffe de bæredygtige valg. Det handler også om de personlige valg f.eks valg af transportmiddel og spise mere bæredygtigt. Jeg lægger vægt på, at omstiller til bedre offentlig transport, mere attraktiv cykletransport, mere bæredygtigt byggeri.
Vi skal hele tiden se på, hvordan vi kan opnå flere resultater og reducerer vores klimaaftryk for vi må ikke sende regningen videre til vores børn og unge.

1/0

Om mig

Jeg glæder mig over, at jeg kan gøre en forskel både kommunalt og i Folketinget - da det hænger sammen og supplerer hinanden godt.

Jeg bor i Nødebo, fordi jeg er vild med naturen og de muligheder, der er for at løbe og cykle i skoven og ro på Esrum sø. Jeg er med i kajakklubben og Nødebo kro, fordi fællesskaber og samvær med mennesker, giver mig glæde og energi – og fordi jeg oplever, at fællesskaber gør, at vi kan så meget mere sammen.

Jeg holder af samtalen mellem mennesker for at blive klogere på livet og kunne gøre en forskel.

Jeg har to voksne børn, som er godt i vej og nyder at have tiden til at engagere mig i det politiske arbejde for at gøre Hillerød til et bedre sted at leve.

Jeg har stort kendskab til social- og børneområdet gennem mange års erfaring som pædagog, leder og konsulent, som jeg bruger i mit politiske arbejde.

CV og tillidsposter

  • Folketingsmedlem
  • Tilsynskonsulent i Socialtilsynet, som giver stor indsigt i socialområdet i hovedstadsområdet
  • Arbejdet som leder på det socialpædagogiske område i Hillerød kommune i mere end 10 år
  • Opstart af Botilbud i Helsingør
  • Arbejdet i daginstitution i flere år
  • Valgt som kommunalbestyrelsesmedlem i 2009 – været udvalgsformand i tre perioder først for sundhedsområdet, efterfølgende for sundhed og socialområdet og nu for sundhed, social og ældreområdet
  • Uddannet økonom først HD i udenrigshandel og senere i organisation ledelse fra CBS
  • Uddannet pædagog

Opstillingskreds

Christina Thorholm er opstillet som folketingskandidat i Hillerødkredsen i Nordsjællands Storkreds.

Kontakt Christina