Christina Thorholm

Christina Thorholm

Socialordfører, ældre- og familieordfører, kommunalordfører, ordfører for §71-udvalget
Valgt i Nordsjællands Storkreds, byrådsmedlem i Hillerød Kommune
Det er vigtigt, at vi politikere samarbejder om at skabe resultaterne og det har kendetegnet den måde, jeg har været politikker på gennem de sidste 12 år. Det handler om at finde løsninger.
Christina Thorholm

Jeg stiller op igen, fordi jeg virkelig gerne vil fortsætte det politiske arbejde i byrådet for at skabe bedre trivsel og gode tilbud til ældre og sårbare mennesker og bedre dagtilbud og skoler til børnene i vores kommune. Det er vigtigt for mig, at der er høj faglighed og fokus på, at vi som mennesker har forskellige behov.

Jeg er været med til at skabe en positiv udvikling, trivsel og sundhed for børn, unge og voksne og det arbejde vil jeg gerne fortsætte med at styrke. Jeg har stor viden om velfærdsområderne fra mit arbejde og min politiske erfaring - og jeg vil gerne TÆNKE NYT.

Min drøm for Hillerød Kommune

Min drøm er, at vi er en forgangskommune som tænker nyt, hvor borgerne oplever at få den allerbedst service, fordi vi har skabt fællesskaber, hvor omkring trivsel og udvikling øges. Det sker ved at dygtige medarbejdere har nødvendige ressourcer og tid i mødet med det enkelte menneske.

Min drøm er, at borgerne i Hillerød kommune oplever, at daginstitutioner og skoler har gode rammer for trivsel, udvikling og læring. At vi har gode idrætsfaciliteter og cykelstier, så flere kan føle sig trygge ved at cykle. At vi har flere forskellige tilbud til ældre, som giver rammerne om det gode liv.

Min drøm er, at vi er en forgangskommune, som tænker nyt og som tager et større ansvar for at nedbringe vores CO2 udledning og vi kan inspirere andre til at tage ansvar.

Mine mærkesager

Trivsel blandt børn og unge

Børn og unges trivsel skal styrkes – fordi alt for mange børn trives for dårligt. For mange unge forlader skolen uden den nødvendige forudsætning for at tage en uddannelse. Det skal vi ændre i fællesskab.

Ældre og sårbare borgere

Liv og glade dage for ældre og sårbare borgere – jeg lægger vægt på at det skal være trygt at blive ældre og vi som kommune har et ansvar for, at der er en vifte at tilbud, som imødekommer den enkelte behov for pleje, omsorg og trivsel. Vi har som fællesskab ansvar for at prioritere dette.

Fælles ansvar for klimaet

Klima og miljøbevidst kommune og borgere – vi skal reducere kommunens CO2 forbrug i de valg vi træffer og støtte borgerne i at træffe beslutninger for at nedbringe deres CO2 forbrug. Vi har et fælles ansvar.

1/0

Om mig

Jeg glæder mig over, at jeg kan gøre en forskel både kommunalt og i Folketinget - da det hænger sammen og supplerer hinanden godt.

Jeg bor i Nødebo, fordi jeg er vild med naturen og de muligheder, der er for at løbe og cykle i skoven og ro på Esrum sø. Jeg er med i kajakklubben og Nødebo kro, fordi fællesskaber og samvær med mennesker, giver mig glæde og energi – og fordi jeg oplever, at fællesskaber gør, at vi kan så meget mere sammen.

Jeg holder af samtalen mellem mennesker for at blive klogere på livet og kunne gøre en forskel.

Jeg har to voksne børn, som er godt i vej og nyder at have tiden til at engagere mig i det politiske arbejde for at gøre Hillerød til et bedre sted at leve.

Jeg har stort kendskab til social- og børneområdet gennem mange års erfaring som pædagog, leder og konsulent, som jeg bruger i mit politiske arbejde.

CV og tillidsposter

  • Folketingsmedlem
  • Tilsynskonsulent i Socialtilsynet, som giver stor indsigt i socialområdet i hovedstadsområdet
  • Arbejdet som leder på det socialpædagogiske område i Hillerød kommune i mere end 10 år
  • Opstart af Botilbud i Helsingør
  • Arbejdet i daginstitution i flere år
  • Valgt som kommunalbestyrelsesmedlem i 2009 – været udvalgsformand i tre perioder først for sundhedsområdet, efterfølgende for sundhed og socialområdet og nu for sundhed, social og ældreområdet
  • Uddannet økonom først HD i udenrigshandel og senere i organisation ledelse fra CBS
  • Uddannet pædagog

Kontakt Christina