Claus Bjørn Madsen

Kandidat til kommunalvalget 2021
Hedensted Kommune
Jeg vil arbejde for samarbejde på tværs i det politiske miljø med udgangspunkt i en stor respekt for politikere i andre partier. Vi kæmper alle for en bedre Hedensted Kommune. Lad os droppe det politiske fnidder og samles om at udvikle kommunen til gavn for borgerne! Mindre "dem og os" - mere fællesskab og "vi".
Claus Bjørn Madsen

Vores lokalsamfund, Danmark, Europa og resten af verden er på mange måder præget af splittelse og og en udvikling, hvor vi bevæger os væk fra hinanden som samfund og mennesker.

Jeg vil som kandidat for Radikale Venstre arbejde for at vi får fokus på det fælles og genfinder respekten for det enkelte menneske - uanset vores forskelligheder.

Frihed inden for fælleskabet

For mig går fællesskab og individets rettigheder hånd i hånd. Politik handler om at skabe størst mulig frihed for det enkelte menneske indenfor fællesskabets rammer. Vores samfunds styrke er mangfoldigheden.

Et vigtigt område for mig er skolerne, da det er her, at vores børn mødes med børn med andre baggrunde og andre forudsætninger. Gode og stærke skoler er et fundament for vores fællesskab, vores børns trivsel og uddannelse, og dermed også for vores samfunds økonomi.

Digitalisering og den digitale transformation er også en hjertesag for mig. Danmark skal bibeholde sin stærke position på dette område, som bl.a. skyldes en god tradition for samarbejde mellem private it-virksomheder og den offentlige sektor. Men området kan blive en endnu større drivkraft i udviklingen af Danmark på mange områder: generel effektivisering, ny teknologi på områder der mangler arbejdskraft og mere indviduelle valgmuligheder for den enkelte borger i forhold til offentlige ydelser.

Sæt de positive kræfter fri

Fællesskab og engagement er nøgleord, når vi skal udvikle vores kommune. Jeg tror på, at vi kan sætte en masse positive kræfter fri i vores lokalsamfund. Men det handler ikke om kun at investere flere penge i prestigeprojekter. Lokalt engagement og opbakning er en forudsætning for nye initiativer. Radikale Venstre i Hedensted Kommune kalder det Medborgerskab!

Vi skal også sætte kræfterne fri i vores institutioner og begrænse de regler og det bureaukrati, som medarbejderne bruger for meget tid på. Vi skal lade medarbejdere og lokale brugere og borgere udvikle vores kommune - og så skal byrådet sætte de overordnede rammer. Tænk, hvis vi tør!