Daniel Nyboe Andersen

Daniel Nyboe Andersen

Folketingskandidat i Nordjyllands Storkreds
Byrådsmedlem i Aalborg Kommune
Jeg er den erfarne radikale kandidat, der kan sikre bedre sammenhæng mellem Christiansborg og Nordjylland. Efter 13 år som byrådsmedlem er jeg klar til at gøre en forskel i folketinget.
Daniel Nyboe Andersen

Jeg har erfaring, motivation og tid til at gøre en forskel i folketinget.

Min erfaring stammer blandt andet fra mere end ti år som selvstændig, adskillige bestyrelsesposter både indenfor frivillige og kulturelle områder og indenfor energi, drikkevand og affaldshåndtering. Og naturligvis mine ca. 13 år i Aalborg byråd, heraf fire år som 1. viceborgmester.

Jeg vil bruge min erfaring fra forhandlingsbordet og min viden om klima, miljø, affaldshåndtering, kollektiv trafik og grundvandsbeskyttelse til arbejde for rigtige løsninger på virkelige problemer.

Jeg er træt af blokpolitik, symbolpolitik og populisme.
Regeringen virker lukket, magtfuldkommen og centralistisk. Jeg vil have mere åbenhed og samarbejde. I kommunerne samarbejder vi mere end i folketinget. Den erfaring vil jeg tage med.

Nej tak til motorvej over Egholm

Jeg er en markant stemme i kampen imod 20 kilometer ny motorvej vest om Aalborg og imod en bro over Egholm. Fordi vi skal passe på miljøet, naturen og klimaet og undgå skadelig trafikstøj. Og fordi vi løser trængselsproblemerne bedre og billigere med et ekstra tunnelrør i øst.

Det er en myte, at løbet er kørt. Der er hverken vedtaget en anlægslov eller afsat penge på finansloven. Man kan altid tage en ny politisk beslutning. Flertallet kan ændre sig. Det sker hele tiden og er helt almindeligt.

Daniel Nyboe Andersen er klar til at tage over efter Marianne Jelved

Om mig

Jeg er 45 år, byrådsmedlem i Aalborg, formand for Uddannelsesrådet og medlem af kommunernes landsdækkende klimahandlingsudvalg. Selvstændig erhvervsdrivende med konferencevirksomhed, der har fokus på ledelse, børn, ældre og sundhed. Initiativtager til og formand for Benny Andersen Prisen, der siden 2011 hvert år har hædret ildsjæle, som gør en forskel for udsatte børn. Far til en dreng og to piger fra 2002, 2005 og 2013.

2020 - nu
NU
Iværksætter, Fageksperter.dk
2022 -
NU
Byrådsmedlem, Aalborg Kommune
Var også valgt til Aalborg Byråd i perioden 2006 - 2017
2022 -
NU
Formand for Aalborg Uddannelsesråd
2017-2022
Formand FOKUS Folkeoplysning
2018 - 2021
NU
Bestyrelsesmedlem, Aalborg Zoo og Musikkens Hus
2010 - nu
Iværksætter, Danske Fagkonferencer
2014 - 2018
Bestyrelsesmedlem, Dansk Affaldsforening
2010 - 2018
Bestyrelsesmedlem, DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening
2014 - 2017
1. Viceborgmester, Aalborg Kommune
2013 - 2017
Bestyrelsesleder, Reno Nord
2006-2017
Bestyrelsesmedlem, Nordjyllands Trafikselskab
2010 - 2013
Bestyrelsesleder, Aalborg Forsyning Vand
2009 - 2010
Markedschef, Ofin institut for Offentlig Information
2005 - 2009
Erhvervskonsulent, Rezponz
2002
Bachelor i Humanistisk Informatik, Kommunikation og Medier, Aalborg Universitet

Opstillingskreds

Daniel Nyboe Andersen er opstillet som folketingskandidat i Aalborg Østkredsen i Nordjyllands Storkreds.