Elisabeth Tejlmand

Elisabeth Tejlmand

Spidskandidat til kommunalvalget 2021
Middelfart Kommune
Jeg er kandidat, fordi kommunalpolitik handler om beslutninger helt tæt på vores dagligdag.
Elisabeth Tejlmand

Når borgere, bestyrelser og udvalg kommer med input, skaber vi helt konkrete forandringer i vores skoler, institutioner, plejehjem og på rådhuset. Vi politikere skal være omhyggelige med dialogen, og være gode til at skabe rammerne for at alle kan bidrage aktivt og meningsfuldt.

Borgerne skal mødes af højtspecialiseret hjælp ved sygdom og genoptræning, og i ældreplejen og i institutionerne er der ro og tid til en snak, også med de pårørende. Vi har ved hjælp af moderne teknologi sikret alle borgere en høj grad af mobilitet, så det er nemt at komme til uddannelse, arbejde og netværk uanset postnummer.

Klimakrisen og de kommende års vækst i antallet af ældre med plejebehov kalder på et byråd, der både kan sikre tæt dialog med politikerne på Christiansborg og med borgere lokalt, der ønsker at være med til at gøre en forskel. Vi har brug for politikere, der kan gå med. Og kan gå forrest, når det er påkrævet. Det er min personlige politiske ambition.

Mine mærkesager

  • Lillebælt skal være NaturNationalPark, så miljøbeskyttelsen øges markant.
  • Flere uddannede voksne omkring børnene i skolen, i børnehaven og i SFO, så fagligheden og trivslen øges.
  • Flere hænder i ældreplejen, men færre forskellige ansigter omkring den ældre, så arbejdsglæde og tryghed stiger.
  • Aktiv kommunal indsats for grøn omstilling og digitalisering i virksomhederne, så vi nedsætter co2-udledningen og styrker konkurrenceevnen
  • Partnerskaber med borgere, organisationer og virksomheder på områder som affaldssortering, miljø, naturpleje og specialiseret socialhjælp, så vi sikrer kloge løsninger.
  • Permanent borgerrådgiverordning, så vi arbejder kontinuerligt med den gode dialog.Skoler og institutioner i lokalområderne og en styrkelse af lokaludvalgene, så vi sikrer bæredygtige bysamfund fremover.

Mine håb for Middelfart

Middelfart skal være kommunen, man søger til som virksomhed med ambitioner inden for cirkulær økonomi og grøn omstilling. Skolerne er frie til at tilrettelægge undervisningen, så eleverne trives, lærer en masse og bliver kloge på deres egne meninger. Vi har store naturområder med klimaneutral byggeri, og ude i Lillebælt trives det bæredygtige fiskeri.

Vi skal fortsat vækste vores dejlige område gennem et strategisk samarbejde med omverdenen, så vi ikke lukker os om os selv.

Indsatsen for bæredygtige bysamfund skal intensiveres, så vi får en kommune i geografisk balance, hvor bysamfundene udvikler sig mere frit i samarbejde med lokaludvalg, foreninger og ildsjæle.

1/0

Ny som spidskandidat, vant til samarbejde

Jeg er ny som spidskandidat, men har været aktiv i et utal af sammenhænge gennem hele mit voksenliv i foreninger, skolebestyrelse og lokaludvalg. Derfor er jeg vant til at samarbejde med mange forskellige mennesker, og optræder inkluderende og rolig.

Jeg ved, hvor jeg vil hen, men evner også at lytte, inden jeg træffer en beslutning. Folk siger ofte, at jeg er rar at gå til.

Politik er for mig for vigtigt til at overlade til andre.

2012 - nu
NU
Selvstændig
2009 - 2019
Bestyrelsesmedlem Fjelsted-Harndrup Revyen
2005 - 2012
Kommunikationskonsulent
1999 - 2005
Journalist