Emilie Sloth

Emilie Borch Sloth

Byrådsmedlem
Glostrup Kommune
Min drøm er også, at vi er en kommune, hvor vi tager ansvar for vores fremtid. Vores børn, som er vores fremtid. Vores ældre, som har fortjent det. For naturen og klimaet, for ellers har vi måske slet ikke en fremtid.
Emilie Borch Sloth

Jeg stiller op til kommunalvalget, fordi jeg som tidligere skolebestyrelsesformand oplevede, at der er en meget stærk central styring fra kommunalbestyrelsen og meget lidt inddragelse og lydhørhed ift. råd, nævn, bestyrelser og borgere i særdeleshed. Det vil jeg gerne være med til at lave om på.

Decentralisering i alle kommunens institutioner, øget borgerdemokrati, dialog, tillid og samarbejde er nogle af slagordene i min valgkamp. Vi skal føle os som en del af vores nærmiljø – opleve, at vi hører til, være stolte over, at vi kommer fra Glostrup. Vi skal opleve, at der er brug for os, og at vi er en gevinst for andre omkring os – uanset alder, særlige behov, eller hvor vi kommer fra. Fritidslivet er noget af dét, der er allerbedst til at kitte os sammen. Derfor skal foreningerne styrkes, og frivillighed skal understøttes, så det er attraktivt og sjovt at gøre en forskel for andre.

En tidlig indsats og prioritering af vores børn og unge i bred forstand er det bedste vi kan gøre for vores børn og børnebørns fremtid. Det er helt klart – sammen med en bæredygtig økonomi og grøn omstilling – det, som jeg ser som det vigtigste i de kommende mange år.

Vi skal sikre:

  • Bedre skole med mere nærdemokrati og fællesskab omkring.
  • Prioritering af SFO og klubtilbud.
  • Minimumsnormeringer (BUPL's) i daginstitutioner.
  • Bedre understøttelse af kultur og foreningslivet.
  • 100 % grøn strøm i kommunen i 2025 og handlingsplan for at blive CO2-neutrale hurtigst muligt.

Vi skal tage ansvar for fremtiden

Min drøm er, at vi er stolte over at bo i Glostrup. At vi føler, at vi hører til her, og oplever os som en del af et fællesskab. Det skal være så FEDT at bo i Glostrup, at vi har lyst til at bo her hele vores liv.

Min drøm er også, at vi er en kommune, hvor vi tager ansvar for vores fremtid. Vores børn, som er vores fremtid. Vores ældre, som har fortjent det. For naturen og klimaet, for ellers har vi måske slet ikke en fremtid. Og ikke mindst for, at vi har en bæredygtig økonomi, for ellers kan vi slet ikke få alt det andet, som vi gerne vil have.

Om mig

Jeg er 57 år, har 3 børn og er dyrlæge. Jeg arbejder med landbrugspolitik i Landbrugsstyrelsen.
Jeg har tidligere været formand for bestyrelsen i Glostrup Musikskole. Jeg har været i klasseråd i 18 år og i skolebestyrelsen i 6 år, heraf 4 år som formand. Jeg har været frivillig mentor for unge med udfordringer, og jeg er kasserer i bestyrelsen for foreningen Familierum. Jeg er endvidere i bestyrelsen for Glostrup Radikale Venstre.

Jeg går rigtig meget op i, at vi holder en god tone overfor hinanden. Det er afgørende for at få et godt og konstruktivt samarbejde. I kommunalbestyrelsen vil jeg have fokus på dét, som vi kan blive enige om, så vi sammen kan finde de bedste løsninger ud fra det.