Frank Jensen

Borgmester
Fanø Kommune
Jeg elsker Fanø og vil gerne være med til at præge øen på en positiv måde og træffe gode beslutninger, der rækker mange år ud i fremtiden. Ikke kun for min egen skyld, men også for mine børns generation, der forhåbentlig skal bo herover i mange år.
Frank Jensen

Mit håb er, at Fanøs lokalpolitikere i næste valgperiode bliver bedre til at samarbejde og formår at blive enige om at arbejde med langsigtede strategier for udvikling af kommunen. Jeg håber, at Fanøs politikere, sammen med borgerne, kan blive enige om den overordnede retning, vi vil udvikle kommunen i på lang sigt, så vi har nogle pejlemærker at arbejde efter.

Politikerne skal i videst muligt omfang beskæftige sig med den langsigtede planlægning og stole på at forvaltningen selv løser driftsmæssige opgaver.

Mine mærkesager

Fanø er et unikt sted, fordi vi har så mange muligheder. Vi nyder den favorable kombination af at være et lille øsamfund, samtidig med at Esbjerg med gode jobmuligheder kun er 12 min væk. Vi har en storslået natur lige uden for døren, og vi har fantastiske restauranter og mange spændende begivenheder året rundt.

Jeg vil gerne være med til at sikre, at Fanø bliver ved med at være et godt sted for børn at vokse op og et perfekt sted for børnefamilier. Det indebærer blandt andet, at vi får de bedste rammer for børne- og ungdomsinstitutioner.

Jeg vil også gerne sikre, at vi passer godt på naturen, så de næste generationer får ligeså gode muligheder for at nyde naturen, som jeg har.

Jeg vil være garant for en god økonomistyring, så Fanø Kommune har en robust økonomi og derved kan bevare sin selvstændighed og handlefrihed i forhold til at igangsætte nye initiativer.

Og jeg vil inddrage borgerne, i forhold til udvikling af langsigtede strategier for f.eks. by- og boligplanlægning og tilflytningsstrategi.

Om mig

Jeg er opvokset på Fanø og flyttede i 2020 tilbage til øen efter mere end 20 år, hvor jeg har boet andre steder både i Danmark og udlandet.

Jeg har boet i kortere eller længere perioder så forskellige steder som Aarhus, København, Sydafrika, Dubai og Bruxelles, men det har altid været Fanø, som jeg har kaldt for mit hjem. Min kone er fra Sjælland, og jeg har altid sagt, at når vores børn skulle i skole, skulle det være på Fanø. Det skulle vores ældste barn i 2020, og vi flyttede derfor tilbage til Fanø.