Gert Bukkjær

Gert Bukkjær

Medlem af Hovedbestyrelsen
Københavns Omegns Storkreds