Gitte Lopdrup 2

Gitte Lopdrup

Medlem af hovedbestyrelsen
Nordjyllands Storkreds, Himmerlandkredsen

Jeg arbejder for at gøre Vesthimmerland og Nordjylland grønnere, friere og stærkere. Jeg vil styrke velfærdsområdet ved blandt andet at forbedre medarbejdernes arbejdsmiljø gennem tillid og kompetenceudvikling.

Alle børn og unge skal vokse op med en tro på dem selv og fremtiden. Vi skal skrue ned for præstationspresset og fokusere på dannelse og sociale fællesskaber.

Erhvervsliv, borgere, politikere og uddannelsesinstitutioner skal samles for at udvikle en grønnere fremtid, hvor vækst sker i respekt for menneskers trivsel og naturens ressourcer

Jeg tror på, at mange af de udfordringer vi står med i dag er komplekse og de kan kun løses på tværs af de politiske niveauer (kommune, region, folketing). Vi politikere skal lægge vores bedrevidenhed på hylden, og invitere til partnerskaber med borgere, erhvervsliv, studerende, medarbejdere osv.

De ved, hvor skoen trykker, og ofte har de også løsningsforslag. Så er det min og mine politiske kollegers opgave at beslutte, hvilke handlinger der skal sættes i værk og tage ansvar for beslutningen. Det ansvar påtager jeg mig fortsat meget gerne.

Mine mærkesager

  • Psykiatri
  • Unges trivsel og fremtid
  • Forebyggelse
  • Lighed i sundhed
  • Sammenhæng
  • Grøn omstilling
  • Det gode liv
  • Inddragelse, partnerskaber og bredt samarbejde
2018 - nu
NU
Regionsrådsmedlem, Region Nordjylland
2017 - 2020
Projektleder, Randers Kommune Psykiatri og Social
2016
Uddannelse: Kandidat i Folkesundhedsvidenskab
2011 - 2015
Selvstændig coach (bierhverv)
2013 - 2014
Projektkoordinator, Outline Vinduer
2013
Uddannelse: Stresscoach
2012 - 2013
Jobcoach, Jobcenter Skive
2011
Uddannelse: Life- og team/businesscoach
2010 - 2011
Projektmedarbejder, Autisme Midt
2009 - 2010
Psykiatrisk bostøttemedarbejder, Aalborg Kommune
2002 - 2009
Projektmedarbejder, Autismecenter Skive
2002
Uddannelse: Professionsbachelor i Ergoterapi

Om mig

I mine jobs har jeg arbejdet med mennesker der af forskellige årsager er udsatte og som følge deraf har været afhængige af vores velfærdssystem. Jeg er stolt af at leve i vores velfærdssamfund, men ikke alle arbejdsgange giver lige meget mening. Jeg har altid været drevet af at "vi må kunne gøre det bedre" og set tingene i en større sammenhæng.