Hanne Ringgaard Møller

Hanne Ringgaard Møller

Folketingskandidat i Fyns Storkreds
Byrådsmedlem i Svendborg Kommune

Der er brug for at vi tænker os godt om og skaber bedre løsninger for vores børn, de unge og de ældre.

Jeg arbejder på at etablere mindre sundhedshuse i provinsen og let adgang til medicin, sygeplejerske, fysioterapeut og psykolog. Derfor skal midlerne til lokalområderne løftes. Alle fri og folkeskoler skal have mulighed for at udbyde færre test og mindre bureaukrati. Alle børn skal have mulighed for at lære gennem leg og ikke gennem test. Alle børn skal have mulighed for at gå på efterskole eller højskole - hvis det er et ønske. Der skal laves nye modeller, så en almindelig dansk familie med lav og mellemindkomst kan få støtte hertil.

Psykiatrien skal løftes i form af bedre koordinering mellem sygehuse, kommune og privat sektor og der skal være mulighed for hurtig hjælp, såfremt der er behov for det. I forhold til det at blive ældre og behov for at få nødvendig hjælp, da kræves der nye boligformer da antallet af ældre stiger markant og det skal være trygt at blive gammel i Danmark.

Unges mentale sundhed skal styrkes

Sofie Carsten Nielsen og Hanne Ringgaard Møller til arrangement på Svendborg Gymnasium
1/0

Om mig

Hanne Ringgaard Møller bor på Thurø/Svendborg og du kan stemme på hende, hvis du bor på Fyn eller de sydfynske øer.

  • Lektor ved UCL Erhvervsakademi og professionshøjskole, Odense
  • Indehaver af Balladen, center for fysioterapi, yoga og rehabilitering
  • Medlem af FUGs bestyrelse
  • Medlem af Thurø Menighedsråd
  • Formand for Kultur og Fritid
  • Medlem af udvalgene for erhverv og turisme
  • Optaget af Naturen, Træning og væren i Naturen. Sundhed, sunde børn, sunde vokse og sunde ældre

Opstillingskreds

Hanne er opstillet i Assenskredsen og Middelfartkredsen i Fyns Storkreds.