Holger Grumme Nielsen

Holger Grumme Nielsen

Kommuneformand
Varde Kommune

Min drøm er at Varde Kommune vil være en kommune med en åben dialog og mest muligt samspil med borgerne for at sikre et velfungerende nærdemokrati. En kommune med en stabil, solid og gennemsigtig økonomi.

Desuden er det vigtigt, at der er ro omkring vores velfærd; vi vil sikre ro, tryghed og stabilitet for vores borgere og ansatte i Varde Kommune, så de ikke skal håndtere en konstant frygt for omstruktureringer.

Mine mærkesager

En tidlig indsats er afgørende, fordi jeg tror på, at en god start på livet sætter et værdifuldt aftryk for fremtiden. Derfor vil jeg:

  • fortsat arbejde for fleksible og gode pasningstilbud, som sikrer en sund udvikling for det enkelte barn
  • fortsat arbejde for at sikre en bedre overgang mellem daginstitutionerne og skolelivet ved at tage udgangspunkt i det enkelte barns behov og potentialer
  • sikre, at Varde Kommune har et attraktivt folkeskoletilbud, som forældre vælger til grundet et højt fagligt niveau, kvalificeret og engageret personale samt ambitiøse pædagogiske visioner for børnenes faglige og personlige udvikling
  • arbejde for, at folkeskolerne får flere ressourcer til at arbejde med meningsfuld inklusion
  • sikre, at den nyoprettede specialskole giver eleverne stabile og trygge faglige og udviklingsmæssige rammer, så de sikres et solidt fundament for fremtiden
  • arbejde for ordentlige og meningsfulde indsatser for vores unge, så de får de bedste forudsætninger for at gennemføre en uddannelse
  • sætte tidligere ind med sociale indsatser, således socialt udsatte børn og unge hjælpes så tidligt, det er muligt
2019
Opstartet Ph.d. studier ved Københavns Universitet
2018
Genvalgt til Varde byråd, medlem af udvalget for Økonomi og Erhverv, Udvalget for Børn og Læring samt udvalget for Børn og unge
2014
Valgt til Varde byråd, medlem af udvalget for Kultur og Fritid, samt medlem af udvalget for Arbejdsmarked og Integration.
Ansat som Museumsinspektør ved Vardemuseerne
2009
Uddannet Cand. mag. fra Aalborg Universitet