Jacob Netteberg

Jacob Netteberg

Byrådsmedlem, medlem af Hovedbestyrelsen og Forretningsudvalget
Rudersdal Kommune

Mit ønske for kommunen er...

At ligesom Rudersdal er gået foran i borgerinddragelse med Borgersamlinger om FN's 17 Verdensmål, vil vi både have modet og evnerne til at gå forrest i den kommunale grønne omstilling, løfte svage borgere til at mestre eget liv, og forene det stærke civilsamfund med en effektiv og værdig forvaltning.

Jeg har flere hjertesager, som du kan læse herunder:

1. Borgerinddragelse

Både folkevalgte og forvaltning er ansat af borgerne. Derfor skal vi være langt bedre til at både tænke og kommunikere, som folkevalgt institution.

2. Social indsats

Lige muligheder, betyder at nogen mennesker har brug for særlig støtte. Om det er uddannelse, beskæftigelse eller bolig. Både nye og gamle borgere.

3. Handicapområde

Omgørelsesprocenten i ankesager er ikke acceptabelt. På det specialiserede handicapområde har vi for mange sager der ikke løses tilfredsstillende.

4. Erhverv & Iværksættere

Vi skal fortsat have driftigt erhvervsliv i kommunen. Ikke mindst iværksættere skal møde digital infrastruktur og hensigtsmæssige affaldsløsninger.

5. Uddannelse, børn & unge

Vi skal investere i daginstitutioner & skole. Men også fritidsliv, opsøgende aktiviteter og inspirerende væresteder.

1/0

Om mig

Jeg er en lokal forankret pragmatisk værdikriger. En "ikke-politiker" der både har overlevet
kræft, arbejdet i Danmark og internationalt, undervist og startet egen virksomhed med succes.

Jeg er 50 år og bor i kommunen, hvor jeg i også er født og vokset op. Jeg har erfaring med både vores sygehusvæsen, uddannelsessystem, private erhvervsliv og ikke mindst livet som selvstændig. Jeg arbejder frivilligt med flygtninge, og har været mentor for unge iværksættere i socialt belastede boligområder. Jeg reagerer stærkt på social uretfærdighed og tror på at sætte handling bag mine ord.

Som iværksætter og husejer med solceller på taget og skolebørn, hvis fremtid ligger mig meget på sinde, er jeg ikke typen der slår blikket ned og knytte hænder, men derimod smøger ærmerne op, og rækker hånden frem, og som tør tænke nyt!

  • Jeg tager gerne debatten - også når emnet er svært eller gør ondt.
  • Vi har oftest det samme mål, men kan være uenige om vejen derhen.
  • Uenigheden er ikke farlig, men apati og ligegyldighed er.
  • Engageret, nysgerrig, pragmatisk og optimistisk - er mine stærkeste karaktertræk.

Min Grundlovstale fra 2020

2013-
Direktør & partner, we know people A/S
2010-2012
Online Marketing Consultant, DONG Energy
2006-2010
Digital AD & Content Manager, Telenor
2007-2008
Digital Art Director, Frontlab Mauritius (for Telenor)
2005-2006
Art Director, selvstændig
(Surftown, NNIT, Red Barnet, m.fl.)
2003-2005
Art Director, Leo Burnett
1999-2003
Creative Manager, IconMedialab A/S
1998-2006
Skiftende undervisningsroller på designskoler, reklameskolen og højskoler.

Mit politiske CV

Formand for Radikale Venstre Kandidatnetværk
Medlem af Forretningsudvalg
Medlem af Hovedbestyrelse

Medlem af Rudersdal Kommunalbestyrelse
- Næstformand i Erhvervs- og beskæftigelsesudvalg
- Medlem af Social- og Sundhedsudvalg
Udpeget af KKR i Region H. sam.arb. udvalg med Dansk Psykologhjælp
Medlem af Videnskabs Etisk Komite, Region H.