Jette Jepsen

Jette Jepsen

Byrådsmedlem
Morsø Kommune
Radikale Venstre er for mig et parti, der kæmper for lighed og frihed – om det er mellem mænd og kvinder, om det er mellem land og by, eller socialt for at vores børn får de bedste muligheder rig som fattig. Partiet er desuden et parti for hvem klimakampen har høj prioritet – det samme med naturen.
Jette Jepsen

Jeg har altid været engageret i mit omkringliggende samfund. Meget gennem vores børn og lokalsamfundet. Da jeg som formand for skolebestyrelsen på Hvidbjerg skole, som var en folkeskole med 300 elever stod i spidsen mod en politisk uskøn proces, som endte ud i skolens nedlukning engagerede jeg mig i politik. Det var fronternes kampplads, en socialdemokratisk borgmester, mod en Venstre-gruppe, der forsøgte at bevare skolen.

Vores kæmpestore udfordring er bosætningen. Vi har haft en befolkningstilbagegang igennem de sidste mange år. Det påvirker den kommunale økonomi voldsomt, og det påvirker landsbyerne og det åbne land med tomme huse, som bliver faldefærdige. Det kan tiltrække for mange der ikke kan bidrage til vores samfund. De dårlige og forfaldne huse skæmmer områderne.

Jeg håber så meget, at vi kan få vendt befolkningstilbagegang til fremgang, særligt af unge børnefamilier.

Jeg ser Radikale Venstres DNA som det DNA vi har på Mors. Vi er en befolkning, der kæmper for vores skoler, om det er folke- eller friskoler. Vi kæmper for at holde liv i landsbyerne og landområderne, Vi kæmper for frihed og lighed.

Mine mærkesager

Familier og børn - deres trivsel og sundhed

Klima, miljø og natur

Limfjorden er voldsomt udfordret på grund af store udledninger af kvælstof og fosfor. Vores drikkevand er udfordret af pesticidrester. Kvaliteten af vores natur på Mors ligger meget lavt. Så vi har store udfordringer med at få vendt udviklingen hurtigst muligt: lokalt , regionalt, nationalt og globalt.

Lokalsamfundene, landbyerne og det åbne land

Jeg har selv set gennem årene, hvordan vilkårene for at bo i landområderne bliver besværliggjort. Skoler er blevet lukket og dagligvare butikker lukker.

En af de ting vi ønsker rigtig meget er cykelstisystem langs de store kommuneveje som Næssundvej, Vestmorsvej, Nordmorsvej, Feggesundvej, Asselsvej. Vi tror på, at det kan løfte livet på landet sammen med, at der ikke bliver lukket flere skoler fra kommunal side. Vi skal anerkende og understøtte skoler og foreninger - også de der er i landområderne.

For Radikale Venstre skal service fra kommunens side være den samme om det er friskole eller folkeskole.

1/0

Tillidsposter

 • Næstformand i Børne og Kultur udvalget, og medlem af Socialudvalget
 • Kandidat og genvalgt til kommunalbestyrelsen for Venstre 2017
 • Næstformand i Børne- og Kulturudvalget og medlem af Økonomiudvalget
  • trådte ud af Venstre og repræsenterede herefter Radikale Venstre
 • Jeg repræsenterer kommunalbestyrelsen i følgende bestyrelser
  • Formand for Ungdomsskolen Mors
  • Museum Mors
  • Højskolen Mors
  • Kulturel Samvirke (nedlagt 2021)

Derudover har jeg siddet i følgende bestyrelser:

 • Dagplejens forældrebestyrelse Morsø Kommune
 • Vindbakkens Børnehave forældre bestyrelse
 • Hvidbjerg Folkeskole forældrebestyrelse (nogle år som formand, indtil den blev politisk blev besluttet lukket i 2011)
 • Sydvestmors Friskole bestyrelse (fra start-2012)
 • Løveungerne - en privat pasningsordning
 • Næssundfærgens venner - opstart 2015 til 2019 pga. inhabilitet i kommunalbestyrelsesarbejdet

Om mig

Jeg er en udadvendt person. Jeg er vilje stærk og står fast på mine holdninger. Jeg er en fighter - jeg kæmper for det jeg tror på.

Jeg er mor til tre skønne unger. To voksne børn der er fløjet fra reden, og en teenager der endnu bor hjemme.

Jeg bor selv på Sydvest Mors, ude i det åbne land med udsigten ned til fjorden. Har altid boet på Mors. Taget min uddannelse i Thisted og Århus. Jeg er Sundhedsplejerske i Morsø Kommune.

Jeg går gerne meget lange ture i naturen med veninder og min hund. Dyrker lidt gymnastik og yoga. Nyder gode måltider sammen med familie og gode venner. Nyder rejser, gerne til naturskønne steder, men også til storbyen / hovedstæder i Europa.

Jeg meldte mig ind i Venstre og stod bag Venstres borgmesterkandidat Hans Ejner Bertelsen hvor han ved valget i 2013 blev borgmester og Venstre fordoblede deres medlemmer til 8, og valget 2017 blev det med et absolut flertal på 12. I de år jeg var medlem af Venstre oplevede jeg en højredrejning af partiet, som jeg havde det meget svært med. Borgmesteren og jeg kom i alvorlig clinch ved nedlæggelsen af Næssundfærgen i 2015, og samarbejdet blev herefter svært, særligt hvis jeg ikke var enig i debatterne.

Tonen i Venstre havde jeg det svært med. Inger Støjberg der fejrer udlændinge stramninger med kage, og vores lokale Venstre Folketingsmedlem der på sociale medier deler billeder under en julefrokost af svinekød, med teksten om at det nok ikke er det der kommer på buffet på en Venstre planlagt udrejse center for kriminelle udlænge på Lindholm - tog jeg stor afstand fra. Det resulterede i at jeg udmeldte mig af Venstre og i samme øjeblik repræsenterede Radikale Venstre juli 2019. I årene blev det klart for mig, at jeg var på den socialliberale fløj - og faktisk så meget at jeg ikke følte mig hjemme i Venstre. Det har været den helt rigtige beslutning for mig.

Radikale Venstre har ikke være på stemmesedlen i Morsø Kommune siden 2005. Det skal partiet igen. Som en selvfølge fordi en af stifterne i 1905- Peter Munch - var Morsingbo, født og opvokset i Redsted på Mors. Han blev en markant folketingspolitiker fra 1909 til 1945. Han var gift med Elna Munch som var stifter af Landsforbundet for Kvinders Valgret, og kvinderne fik valgret i 1915, i 1918 kom hun i Folketinget, for Radikale Venstre, som én blandt fire kvinder.

Radikale Venstre er for mig et parti, der kæmper for lighed og frihed – om det er mellem mænd og kvinder, om det er mellem land og by, eller socialt for at vores børn får de bedste muligheder rig som fattig. Partiet er desuden et parti for hvem klimakampen har høj prioritet – det samme med naturen.