Johan Brødsgaard

Johan Brødsgaard

Byrådsmedlem, hovedbestyrelsesmedlem (uden stemmeret) og forretningsudvalgsmedlem
Silkeborg Kommune

Jeg genopstiller til Silkeborg Byråd, fordi jeg brænder for udviklingen af vores kommune - og så mener jeg endnu ikke, at arbejdet er færdiggjort!

Er for nuværende udvalgsformand for Kultur- Fritid- og Idræt i Silkeborg Kommune, medlem af Økonomi- og Erhvervsudvalget samt 2. Viceborgmester.

Derudover sidder jeg med i tre bestyrelser og i Radikale Venstres ledelse, Forretningsudvalget.

Mine mærkesager

Børn og unge skal prioriteres

I denne byrådsperiode har vi investeret markant i vores skoler og daginstitutioner. Helt præcist 89 mio. Det er gjort for at sikre den bedst mulige barndom til vores børn – og for at sikre dem et godt fundament for fremtiden. Men vi skal også styrke indsatsen for gode ungemiljøer, sikre tilgængelighed til uddannelser og understøtte foreninger og idrætsliv.

Kultur og idræt i centrum

Silkeborg Kommune har mange stærke kulturtilbud og frivillige foreninger, hvor fritiden kan bruges. De skal understøttes i at lykkes, så vi kan sikre gode tilbud til alle. Kultur og idræt sikrer mental og fysisk sundhed. Det er også velfærd.

Et bæredygtigt erhvervsliv

At vi har arbejdspladser i kommunen er afgørende for vores velstand – og det giver os mulighed for at investere i det, som vi ønsker mere af. Vi skal derfor skabe de bedste forhold for erhvervslivet – og særligt arbejde mod at tiltrække flere grønne virksomheder, samt hjælpe nuværende til bæredygtig omstilling.