Kathrine Olldag

Kathrine Olldag

Udlændinge- og integrationsordfører, skatteordfører, fødevareordfører, landdistriksordfører
Folketingskandidat i Vestjyllands Storkreds

Jeg er vokset op i Vestjylland under små kår. Min mor tog som den første i vores familie en videregående uddannelse som skolelærer, så hun kunne forsørge familien. Hun var alene med min bror og mig. Med i posen fra mit barndomshjem fik jeg solide humanistiske værdier, social bevidsthed, en sans for ordentlighed og en udvidet nysgerrighed.

Jeg har været interesseret i samfundsforhold og politik i hele mit liv. I 2015 fik resultatet af folketingsvalget og EU-afstemningen mig op af stolen og ud på gaden.

Jeg var så træt af, at politik i alt for mange år har handlet om alt muligt andet end den virkelighed, jeg oplever. Hvorfor bruger vi så meget tid på symbolpolitik og magtkampe, mens klimaet lider, virksomheder og kommuner mangler hænder, børn og unges trivsel forværres og uddannelserne kører på halve omdrejninger?

Lad os komme i gang med alt det vigtige!

Kathrine Olldag

Danmark i balance

Jeg er optaget af ulighed, fordi jeg i mange år har oplevet, hvordan de store strukturreformer midt i nullerne, ulighed i sundhed, boligskattestoppet fra 2002 og den efterfølgende politiske passivitet, har skævvredet Danmark og skabt et land i ubalance. Ubalancen er både social og geografisk, men den handler også om adgangen til uddannelse.

Et grønnere Danmark

Jeg er dybt optaget af at give et grønnere samfund videre til de kommende generationer. Derfor skal vi handle nu! I Radikale Venstre har sat et ambitiøst mål om at reducere Danmarks belastning af klimaet med 80 procent 2030. Det kan godt lade sig gøre. Siden 2019 har vi lavet aftaler om: affald og cirkulær økonomi, en milliardfond til grønne investeringer, flere vindmøller på hav og land, grønne biler på vejene, udfasning af gas som opvarmning, energireform og ikke mindst den grønne skattereform. Vi mangler stadig at få landbrug og transport med, og vi mangler at få taget livtag med de offentlige indkøb, som stat, regioner og kommuner hvert år lægger milliarder i. De skal selvfølgelig også være grønne. Der er meget der skal nås endnu!

Et friere Danmark

I mit Danmark kan man selv vælge, hvilket tøj man vil gå i, eller om man vil have svinekød eller quinoa. Danskhed defineres netop af friheden til at vælge.

Mit Danmark er fuld af ressourcer. Den slags vi har mellem ørene. Den slags ressourcer, der kun kan lade sig gøre, fordi vi har et af verdens bedste uddannelsessystemer.

Mit Danmark er ikke bange for resten af verden. Vi kan godt rumme både at være borgere i EU og i Danmark på én gang.Mit Danmark står sammen i solidaritet. Vi kæmper mod ulighed og passer på hinanden, når vi har det svært. Vi fordeler goderne, så alle får de samme muligheder og samme omsorg.

I mit Danmark står vi sammen. Vi retter opmærksomheden mod de virkelige problemer vi har, i stedet for at give "de andre" skylden for alt, hvad der er galt. Vi kæmper ikke mod hinanden, men mod problemet. For kun sammen kommer vi fremad.

Kathrine Olldag
2018 - 2019
Formidlingsansvarlig Holmegaard Værk, Museum Sydøstdanmark
2012 2018
Leder af Talentskolen, Næstved
2010 2012
Konstitueret leder af kulturhus (barselsvikariat) i Guldborgsund Kommune
2008 2010
Kulturkonsulent Guldborgsund Kommune
2006 2008
Lektor i billedkunst ved PH Absalon Læreruddannelsen Vordingborg
2002 2006
Adjunkt i billedkunst ved PH Absalon Læreruddannelsen Vordingborg
1998 1999
Efterskolelærer på Bramming Idrætsefterskole
1993 1995
Efterskolelærer på Eriksminde Efterskole

Opstillingskreds

Kathrine Olldag er opstillet som folketingskandidat i Herning Sydkredsen og Viborg Vestkredsen i Vestjyllands Storkreds.

Kontakt Kathrine

PA Sofie Wagner Lærkesen Holm