Katrine Robsøe

Katrine Robsøe

Uddannelsesordfører, beskæftigelsesordfører, erhvervsordfører, miljøordfører, medlem af Hovedbestyrelsen
Østjyllands Storkreds
For mig handler politik om at skabe en bæredygtig fremtid med højt til loftet, hvor vi har tillid til hinanden og tror på fremtiden. Det handler om i fællesskab at skabe et grønnere, friere og stærkere Danmark.
Katrine Robsøe

Jeg har høje ambitioner for vores fremtid. Jeg ønsker en fremtid med plads til vores forskelligheder og sammenhold. En fremtid med en grønnere hverdag, hvor vi når vores klimamål. En fremtid, hvor vi giver de unge flere og bedre muligheder, stærkere uddannelser og mindre pres.

Siden jeg blev valgt til folketinget i 2019, har jeg knoklet for, at i morgen bliver bedre end i dag. Og nej, det er ikke bare en talemåde. Det handler om, at vi rent faktisk gør noget ved klimaforandringerne, og ikke bare skubber problemet videre til næste generation. Det handler om, at vores uddannelser skal være bedre, så de unge ikke skal begrænses af uddannelseslukninger, men får flere og bedre muligheder end generationerne før dem. Det handler om, at vi tager trivselskrisen seriøst, så ingen børn og unge efterlades udenfor fællesskabet, men bliver set for alt de er og kan.

Vi skal løse de store udfordringer og skabe bedre muligheder for os alle sammen. Det kan lade sig gøre, hvis vi vil. Og jeg vil.

Katrine Robsøe

Red vores uddannelser

Vores uddannelser er en helt grundlæggende byggesten i vores samfund. Et fundament, der skal være så stærkt som muligt, hvis vi også om 50 år ønsker os et robust velfærdssamfund, en solid økonomi og kloge svar på morgendagens spørgsmål. Uddannelse giver hver eneste af os mulighed for selv at tage kontrol over vores fremtid. Og det giver hele vores samfund mulighed for at finde nye løsninger på store udfordringer.

Det er tid til, at vi udviser mere tillid til ungdommen, letter karakterpresset og skaber bedre rammer for deres uddannelser, så de unge rent faktisk får de muligheder, de fortjener.

Derfor skal vi også stoppe uddannelseslukningerne!

Vi skal ikke lukke uddannelser, som vores erhvervsliv har brug for og som de unge gerne vil ind på, bare fordi de har en forkert adresse. Vi skal derimod skabe bedre uddannelser i hele landet.
Katrine Robsøe

Socialdemokratiet, SF, Venstre og Konservative har sammen med flere andre partier besluttet, at tusindvis af studiepladser skal lukkes – fordi de er placeret i en af de fire største byer eller fordi undervisningen foregik på engelsk. Det er fuldstændig hul i hovedet.

Vi skal ikke lukke uddannelser, som vores erhvervsliv har brug for og som de unge gerne vil ind på, bare fordi de har en forkert adresse. Vi skal derimod skabe bedre uddannelser i hele landet. Og det gør vi ikke med nedlukninger, men med fede muligheder for særlige uddannelser, spændende studiemiljøer og højere kvalitet.

Derfor vil jeg sammen med Radikale investere 1 mia. årligt i vores videregående uddannelser. For selvom vi efter sidste valg fik stoppet VLAK-regeringens årlige besparelser på uddannelse, så har de store nedskæringer sat deres spor. Nu er tiden til at geninvestere bygge stærkere.

Katrine Robsøe på sit kontor med en stak bøger og rapporter
Vi kan ikke sende regningen for klimakrisen videre til næste generation – vi skal handle nu.
Katrine Robsøe

Det handler stadig om klima

Vi har talt en masse om klimakrisen, og vi har også taget rigtig gode skridt i den rigtige og nødvendige retning. Men der er stadig så meget mere at gøre.

Vi kan ikke sende regningen for klimakrisen videre til næste generation – vi skal handle nu.

Jeg ønsker, at vi får fuld fart på opførelsen af vind- og solenergi, så vi har grøn strøm nok til den elektrificerede fremtid. Vi skal have de mest klimabelastende landbrugsjorde taget ud og vi skal have langt mere skovplanting, så naturen får mere spillerum.

Vi er nødt til at investere i alt fra træer til højteknologisk CO2-lagring og Power-to-X. For selvom det måske kan lyde langt fra hinanden, så er det alt sammen med til at skabe en grønnere fremtid.

I Radikale vil vi ikke blot nå det berømte 70 %-mål for CO2-reduktion i 2030, vi vil hæve det til 80 %. Det er ambitiøst – men det er også realistisk, for vi har rent faktisk redskaberne til det. Det kræver bare, at vi også har den politiske vilje – og det har jeg.

I 2040 skal Danmark være 110 % grønt. Det lyder måske som en utopisk drøm, men det er det langt fra. Vi skal gå forrest og lagre CO2, så vi bidrager positivt til en grønnere verden og betaler tilbage for vores hidtidige forbrug.

Vi kan gøre så meget for vores klima. Og de unge og vores fremtid fortjener, at vi handler.

Katrine Robsøe ved sommergruppemøde 2021

Opstillingskreds

Katrine Robsøe er opstillet som folketingskandidat i Aarhus Østkredsen i Østjyllands Storkreds.