Kim Mandix

Kim Mandix

Kandidat til kommunalvalget 2021, suppl. til Hovedbestyrelsen
København, Københavns Stokreds
Jeg ønsker, at vi i den komme valgperiode får København godt gang i den grønne omstilling. København skal være en tryg og grøn by hvor alle føler sig velkomne.
Kim Mandix

Grønnere transport

Jeg vil arbejde for den grønne omstilling bl.a. ved at gøre det mere attraktivt af vælge mere bæredygtige transportformer.

Det skal være nemmere og sikrere at være cyklist i København og på Amager. Jeg vil kæmpe for, at cyklismen i København får øget fokus. Vi skal have flere gennemgående cykelruter/supercykelstier som vil gøre, at cyklen bliver en endnu mere oplagt transportform for flere. Amager skal bindes bedre sammen med resten af byen med flere cykel- og gangforbindelser over havneløbet. Det gælder både for Amager Øst som for Amager Vest.

Islandsbrygge skal forbindes med Teglholmen ligesom en cykelforbindelse skal skabe adgang fra det østlige Amager til Toldboden/Langelinie.

En by med plads til alle

Det bekymrer mig, at København er ved at udvikle sig til en by, hvor kun de bedst stillede har råd til at bo. København skal fortsat være en by for alle; unge, børnefamilier og ældre. Vi skal bygge nyt med blandede boligformer for at modvirke alle former for ghettodannelse og øge sammenhængskraften.

Vi mangler mindre boliger i København som er til at betale. Derfor skal vi stille anderledes krav, når der f.eks. bygges almene boliger og kollegier, end vi stiller til byggeri af eksklusive liebhaverboliger.

Kontakt Kim