Lars Green Bach

Lars Green Bach

Byrådsmedlem, Folketingskandidat i Københavns Omegns Storkreds
Ballerup Kommune
Jeg drømmer om en kommune, hvor den grønne omstillings sneglefart er afløst af reelle fremskidt
Lars Green Bach

Et Bedre Ballerup

Selvom det på mange måder går udmærket i Ballerup, så viser en lang række af de kommunale nøgletal (kilde KL) at Ballerup Kommune ligger i midten – eller ligefrem i bunden. Bortset fra enkelte områder som eksempelvis de høje administrationsomkostninger.

Det må kunne gøres bedre.

Drevet af kampen for et ”Bedre Ballerup” vil jeg med friske øjne bidrage med socialliberale løsninger. For en grøn, fri og stærk kommune, hvor vi bryder med vanetænkningen for at sikre velstanden i morgendagens Ballerup.

Vi har mod til en åben og ærlig dialog med borgere, virksomheder, interesseorganisationer, foreninger m.v.

Mod til at ”Tænke Nyt” sammen med alle, der vil være med.

En grøn, fri og stærk retning

Der er brug for Radikale Venstre i kommunalbestyrelsen for at trække vores kommune i en grøn, fri og stærk retning:

  • Uden Radikale Venstre til at trække i den grønne retning, summer det for lidt af bier og mangeartet liv.

  • Uden Radikale Venstres visionære fokus på det gode og sunde børne- og ungdomsliv, er vores børn og unge for lidt frie til at lege og lære.

  • Uden Radikale Venstres fornuft på midten, så kommer vi til at mangle fokus på hvordan vi bruger pengene fornuftigt og investerer i stærke løsninger for morgendagens kultur- og erhvervsliv.

Lokalområderne kan altid mere, end hvad vi tror er muligt. Derfor vil vi altid tage udgangspunkt i at udvikle det nære og det kære.

Jeg drømmer om en kommune, hvor den grønne omstillings sneglefart er afløst af reelle fremskidt, hvor vi løfter involvering af borgere, virksomheder, foreninger til et nyt højt niveau med bedre løsninger og et stærkere ejerskab til følge, og hvor vi evner at ruste alle vores børn og unge til at kunne leve frie og meningsfulde liv - hele livet.

Om mig

Jeg er 46 år og har siden 2004 boet i Skovlunde sammen med min hustru Bodil, der er skolelærer. Sammen har vi børnene Malthe på 16 år, Frode på 14 år og Silas på 8 år.

Jeg er uddannet cand. scient. i biologi og konkurrence- og eliteidræt, og er fra 1. september 2021 ansat som generalsekretær i Dansk Skytte Union. Tidligere har jeg blandt andet været ansat i i Dansk Svømmeunion som afdelingschef for Sportsafdelingen, og i Team Danmark som konsulent og teamleder.

Lokalt har jeg blandt andet haft tillidshverv i Dagplejens Forældrebestyrelse i Ballerup Kommune og Skolebestyrelsen på Skovlunde Skole, og siden 2012 har jeg være formand for Skovlunde Sogns Menighedsråd.

I fritiden støtter jeg op om mine børns fritidsaktiviteter, dyrker håndboldfitness i Skovlunde Idrætsforening, nyder de oplevelser naturen og kulturen kan give og er aktiv i Ballerup Rotary Klub.