Line Krogh Lay

Line Krogh Lay

Folketingskandidat i Sjællands Storkreds
Byrådsmedlem i Stevns Kommune
Styrk det lokale via det globale
Line Krogh Lay

Hvem er jeg?

Først og fremmest er jeg hende der pigen fra landet, som har begge ben solidt plantet i den sjællandske muld, men som også elsker at bevæge sig ud i verden og opleve og mærke alle dens nuancer. Dette har også ført til, at jeg var bosat i København i 17 år, inden jeg vente snuden hjem til Stevns igen. Jeg er opvokset med mine forældre og to brødre på min mors families slægtsgård, som min tiptipoldefar fik byggede i 1864 - eller faktisk hans min tiptipoldemor, for han var med i Slaget ved Dybbøl, mens gården blev bygget.

Samfundsforhold har interesseret mig, siden jeg var barn. Jeg holdt altid med dem, som blev drillet eller set skævt til, og jeg er stadig drevet af et stærkt ønske om at bekæmpe uretfærdighed og sikre, at mennesker har lige vilkår og muligheder.

Jeg er en pragmatisk værdikriger, som siger tingene lige ud. Mine mange år inkommunalpolitik giver mig en god ballast, og jeg er god til at omsætte visioner til konkret handling.

Line Krogh Lay

STÆRKE, DYNAMISKE LANDDISTRIKTER

At skabe bedre sammenhæng mellem land og by er et af de mål, jeg altid arbejder for. Sjælland har brug for stærke stemmer på Christiansborg. Land og by kan noget forskelligt. Vi skal spille sammen og ikke imod hinanden. Vi skal udnytte og anerkende hinandens styrker for at få bedre sammenhængskraft. Der skal liv i landsbyerne såvel som i storbyerne, men på hver sin måde.

PAS PÅ DEM DER IKKE SELV KAN

Velfærdsstatens fremmeste opgave er efter min mening at tage sig af de allersvageste - de psykisk sårbare, de udsatte. Dem der ikke kan selv skal hjælpes. Vi andre skal hjælpes til at hjælpe os selv, hvis vi snubler. Styrkelse af psykiatrien, velfærdsuddannelserne og det specialiserede område.

Line Krogh Lay sammen med medlemmer i Køgekredsen

NATUR, MILJØ OG BIODIVERSITET

Naturen bliver ofte glemt, når vi taler om klimakrisen, men det er to sider af samme sag. Vi har en mindst ligeså bekymrende biodiversitetskrise . Vi skal passe bedre på ,den natur vi har og give bedre plads til mere natur.

Over 60% af Danmarks areal er landbrugsjord,. Det er vi nødt til at gøre op med i samarbejde med landmændene. Lavbundsjorde og det dårligste landbrugsjord skal ud af intensensiv brug og omlægges til natur eller ekstensivt brug. Der er brug for flere sammenhængende naturområder - store som små, hvis vi skal bevare et varieret dyre og planteliv i Danmark.

PAS PÅ VANDET

Hvis naturen er glemt, så står det næsten endnu værre til med havet. I Køge Bugt er en tredjedel af havbunden udlagt til sandsugning, som efterlader bunden død. Vi er nødt til at stoppe med at se havet som et industriområde, hvor vi kan gøre, hvad det passer os. Havmiljøet I de danske farvande er voldsomt presset, og det hjælper ikke, at man forsat praktiserer, at byudvikling skal ske på øer,, når der er plads nok på lamd. Havneudvidelser og klimasikring er nødvendigt nogle steder, men ellers skal vil passe meget bedre på vores hav Køge Bugt bør fredes sammen med hele Øresundsområdet

Vandmiljøet i vådområder, søer og vandløb skal forbedres. Bårde fordi det fremmer naturennog miljøet, men også havmiljøet.

Vi skal passe meget bedre på vores drikkevandsoplande, hvis vi skal kunne drikke frisk vand fra hanen i fremtiden.

PAS PÅ KULTUREN

En af de ting, der ofte glemmes er kulturen, for det erså nemt at spare på, når der skal findes varme hænder. Kulturen er dog værdiskabende i sig selv, og den skaber sammenhængskraft, livsværdi og fællesskaber. Uanset om det er et teater, et bibliotek eller en håndboldklub. Vi har brug for stærke fællesskaber for at vores samfund fungerer. Derfor er det vigtigt ikke at nedprioritere forskelligartede kulturtilbud både på landet og i byen.

CV og tillidsposter

 • 1991: Musiksproglig student fra Køge Gymnasium

 • 1995: Korrespondent fra CBS

 • 2001: Lærer fra Frederiksberg Seminarium

 • 2001-2014: Udskolingslærer Nordvangsskolen i Glostrup

 • 2014-2019: Udskolingslærer Søndre Skole i Køge

 • 2019-: Udkolingslærer Store Heddinge Skole i Stevns

   

 

 • 2014-: Kommunalbestyrelsesmedlem i Stevns Kommune

 • 2019-2021: Formand for Udvalget for Stevns Verdensmål

 • 2018-: Bestyrelsesmedlem i Klar Forsyning

 • 2022-: Næstformand i Bestyrelsen for Klar Forsyning

 • 2021-: Medlem af KL's Internationale Udvalg

 • 2021-: Medlem af Committee of Regions

 • 2015-: Folketingskandidat i Faxekredsen

 • 2018-: Folketingskandidat i Køgekredsen

Opstillingskreds

Line Krogh Lay er opstillet som folketingskandidat i Faxekredsen og Køgekredsen i Sjællands Storkreds.