Line Krogh Lay

Line Krogh Lay

Byrådsmedlem
Stevns Kommune
Jeg er kandidat, fordi jeg ikke kan lade være.
Line Krogh Lay

Jeg vil gerne gøre min hjemkommune til et endnu bedre sted at bo, skabe bæredygtig udvikling og gøre op med forestillingerne om, at land og by er modsætninger. Vi er hinandens supplement, og skal spille hinanden stærkere.

Jeg er opvokset på en slægtsgård på Stevns. Her er mine rødder. Jeg elsker og er stolt af Stevns på godt og ondt, og er altid klar til at give alt, hvad jeg har i mig for at gøre os til en stærk og dynamisk landkommune, hvor man både kan bo, leve og drive virksomhed.

DET MED HJERTESAGER...

Det med hjertesager har jeg altid fundet meget enøjet, for man kommer jo til at brede sig ud over meget mere end det. Derfor er ens tilgang til politik og tanker om, hvilken retning man ønsker for kommunen langt mere relevant. Men når nu det skal være, så er dette min overordnede linje:

Grøn bæredygtighed

 • mere natur og biodiversitet,
 • mindre miljøbelastning 
 • grønne arbejdspladser
 • god kollektiv transport
 • naturpark i Tryggevælde Ådal
 • Bæredygtige boligområder
 • Energirenovering af kommunale bygninger
 • Flere ladestandere til elbiler
 • Grøn naturpulje
 • Flere stier gennem det åbne land

Økonomisk bæredygtighed

 • skatten holdes i ro
 • fokus på stigende udgifter på ældreområdet
 • grøn indkøbspolitik
 • grøn erhvervspolitik
 • plads til investeringer
 • bæredygtig turismestrategi
 • aktiv indsats for at tiltrække grønne arbejdspladser og virksomheder

Social Bæredygtighed

 • åbenhed og inddragelse
 • tidlig indsats
 • Fremskudte sagsbehandlere
 • gode skoler og institutioner
 • fokus på kvaliteten af specialtilbud og specialundervisning
 • mød borgerne i øjenhøjde
 • liv i landsbyerne
 • kultur og fritid som løftestang - alle børn skal kunne gå til noget
 • fastholdelse af fornuftigt serviceniveau for de ældre
 • indsatser mod ensomhed.
 • høj kvalitet i kulturinstitutionerne - fx biblioteket, Musikskolen, UngStevns, Naturskolen
Omdrejningspunktet er verdensmålene! Omdrejningspunktet er Stevns!
Line Krogh Lay

Stevns skal være en grøn og dynamisk landkommune, hvor borgere, politikere, erhvervsliv og kommune er i positiv dialog om sammen hele tiden at understøtte den positive udvikling i Stevns Kommune.

Den demokratiske samtale skal være udgangspunktet.

Vi skal have levende landsbyer og byer.
Vi skal have mere vild natur og adgang til den via stisystemer gennem det åbne land.

Stevns skal være kendt som en kommune, hvor der er plads til vildskab og til at tænke ud af boksen - på den bæredygtige måde.

Verdensmål og Stevns

Læs mere her

Lær mig bedre at kende

Jeg arbejder solen sort og er klar til at arbejde sammen med alle, der er åbne over for at lægge de politiske rygmærker til side og tænke sammen og arbejde med hinanden frem for mod hinanden.

Min familie er stevnsk gennem mange generationer. Mine fødder er solidt plantet i den stevnske muld, selvom jeg også har boet i Købehavn i en periode på 17 år. Jeg står godt fast, men med løftet blik og udsyn.

Jeg er opvokset på min mors families slægtsgård sammen med mine forældre, to brødre og min mormor på aftægt. Men bor nu selv 5 km derfra i min fars barndomshjem i Store Heddinge. Vi holder af at genbruge huse i min familie.

Min omgangskreds består af alle slags mennesker. Jeg befinder mig også personligt bedst uden monokultur, hvor man kun er sammen med dem, der ligner en selv. Jeg kan godt lide udfordringer og befinder mig bedst omgivet af mangfoldighed, og der hvor tingene sker, og jeg giver ikke op. Jeg er aldrig bange for at tage en diskussion med nogen, selvom vi er uenige. Tænk nu, hvis man blev klogere!

Jeg kan godt lide at synge og har en guitar, som jeg øver mig i at spille på. En dag lærer jeg det!
Og så er min have forresten både giftfri og vild med vilje.

CV og tillidsposter

 • Medlem af kommunalbestyrelsen i Stevns Kommune siden 2014
 • Formand for Udvalget For Stevns Verdensmål
 • Næstformand for Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme (samt kultur og fritid)
 • Medlem af Plan, Miljø og Teknik
 • Næstformand for Verdensarv Stevns bestyrelse
 • Bestyrelsesmedlem Verdensarv Stevns
 • Medlem af KL's Internationale Udvalg
 • Bestyrelsesmedlem af Radikales folketingskandidatnetværk
 • 2. suppleant til Folketinget
 • Folketingskandidat i Køgekredsen og Faxekredsen

Privat er jeg udskolingslærer i dansk, engelsk, historie og samfundsfag.